22 June 2020

Zbigniew Libera, ‘The Gay, Innocent and Heartless’ (2008)

Zbigniew Libera, ‘The Gay, Innocent and Heartless’ (2008)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The book contains staged photographs which come together to create a story about a fictional, gay partisan group. The photos were taken amidst the scenery of the Izera Mountains, on the border between Poland and the Czech Republic.   Inscenizowane zdjęcia składające się w opowieść o fikcyjnej, gejowskiej grupie partyzanckiej. Fotografie wykonane zostały w scenerii Gór Izerskich.

comments / uwagi:

Numerous representatives of the Polish arts scene, including Karol Radziszewski, were the models for this project.   Modelami w tym projekcie było wielu przedstawicieli polskiej sceny artystycznej m.in. Karol Radziszewski.

about the photographer / o fotografie:

Zbigniew Libera, visual and performance artist, was born in Pabianice in central Poland. During the nineteen eighties, he was connected with the alternative arts scene in Łódź. He is one the main representatives of Polish critical art.   Zbigniew Libera (ur. 1959, Pabianice) – artysta wizualny, performer, w latach 80. związanych z alternatywną sceną artystyczną w Łodzi, jeden z głównych przedstawicieli polskiej sztuki krytycznej.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Zbigniew Libera    

title / tytuł:

The Gay, Innocent and Heartless    

year of publication / data wydania:

2008    

photographs / fotografie:

Zbigniew Libera    

text / tekst:

   

language / język:

Polish, English   polski, angielski

design / opracowanie graficzne:

Zbigniew Libera    

publisher / wydawca:

Fundacja Profile    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

160    

format / wymiary:

220 x 164 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

   

ISBN:

   

Imprint

ArtistZbigniew Libera
TitleThe Gay, Innocent and Heartless
PublisherFundacja Profile
Published2008, Warszawa
Index

See also