27 June 2020

‘Zagłada Żydostwa Polskiego. Album zdjęć.’ (1945)

‘Zagłada Żydostwa Polskiego. Album zdjęć.’ (1945)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The first compilation of photographs documenting the process of the Nazis extermination of Polish Jews, the album contains two hundred and fifty photographs taken by amateurs and executioners. It was an attempt at attribution, recognising the sites and describing the crime. As evidence, the book constitutes a foundation and starting point for further work on the Nazi war crimes on Polish soil and in Central and Eastern Europe.   Pierwsze opracowanie dokumentacji fotograficznej ukazujące proces eksterminacji przez nazistów polskich Żydów. W albumie zebrano 250 zdjęć wykonanych zarówno przez amatorów, jak i oprawców podejmując wysiłek atrybucji, rozpoznania miejsca oraz opisu zbrodni. Album jako świadectwo stanowi fundament i punkt wyjścia do dalszych opracowań zbrodni hitlerowskich w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej.

comments / uwagi:

    Publikacja miała być pierwszą z trzyczęściowego cyklu. Drugi album w serii miał być poświęcony gettu warszawskiemu, trzeci zaś łódzkiemu.

about the photographer / o fotografie:

   

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

   

title / tytuł:

Extermination of Polish Jews. Album of Pictures.   Zagłada Żydostwa Polskiego. Album zdjęć.

year of publication / data wydania:

1945    

photographs / fotografie:

   

text / tekst:

Gerszon Taffet, Filip Friedman    

language / język:

Polish, English, Russian, French, Hebrew, Yiddish   polski, angielski, rosyjski, francuski, hebrajski, jidysz

design / opracowanie graficzne:

   

publisher / wydawca:

Centralna Żydowska Komisja Historyczna w Polsce    

place of publication / miejsce wydania:

Łódź    

pages / liczba stron:

140    

format / wymiary:

250 x 330 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

   

ISBN:

   

Imprint

TitleZagłada Żydostwa Polskiego. Album zdjęć.
PublisherCentralna Żydowska Komisja Historyczna w Polsce
Published1945, Łódź
Index

See also