31 October 2020

Yulia Krivich, ‘Przeczucie’ (2015)

Yulia Krivich, ‘Przeczucie’ (2015)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

A subjective documentation in a hybrid format which falls somewhere between a newspaper and a book, the album presents the internal conflict of the generation of Ukrainians born as the USSR collapsed. The colour photos depict landscapes, portraits, close-ups of objects and details of homes, creating a poetic commentary on the complex political situation in Ukraine.   Subiektywny dokument w formie hybrydowej, pomiędzy gazetą i książką, przedstawiający konflikt wewnętrzny pokolenia Ukraińców urodzonych w momencie rozpadu ZSRR. Kolorowe zdjęcia przedstawiają pejzaże, portrety, zbliżenia przedmiotów i detale mieszkań, tworząc poetycki komentarz do skomplikowanej politycznie sytuacji w Ukrainie.

comments / uwagi:

The book won the ShowOFF section of the 2015 Krakow Photomonth Festival.   Książka wygrała w programie ShowOFF krakowskiego Miesiąca Fotografii w 2015.

about the photographer / o fotografie:

Yulia Krivich is a Ukrainian photographer who has settled in Warsaw. Born in Dnipro, Ukraine, in 1988, she graduated from the Faculty of Architecture at the State Academy of Civil Engineering and Architecture in her birthplace and from the Faculty of Media Art at Warsaw’s Academy of Fine Arts.   Yulia Krivich (ur. 1988, Dniepr, Ukraina), ukraińska fotografka zamieszkała w Warszawie. Absolwentka Wydziału Architektury na Państwowej Akademii Inżynierii Lądowej i Architektury w Dnieprze oraz Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

bibliography / bibliografia:

A. Radionova, W strefie przeczuć. Rozmowa z Yulią Krivich, w: “SZUM” [data dostępu: 21 sierpnia 2020]    

author / autor:

Yulia Krivich    

title / tytuł:

Presentiment   Przeczucie

year of publication / data wydania:

2015    

photographs / fotografie:

Yulia Krivich    

text / tekst:

   

language / język:

Polish, English, Ukrainian, Russian   polski, angielski, ukraiński, rosyjski

design / opracowanie graficzne:

Ania Nałęcka (Tapir Book Design)    

publisher / wydawca:

Fundacja Sztuk Wizualnych    

place of publication / miejsce wydania:

Kraków    

pages / liczba stron:

40    

format / wymiary:

240 x 172 mm    

binding / oprawa:

hardcover   twarda

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

300    

ISBN:

978-83-62978-28-1    

Imprint

ArtistYulia Krivich
TitlePrzeczucie
PublisherFundacja Sztuk Wizualnych
Published2015, Kraków
Index

See also