25 June 2020

‘Studenci. X lat ZSP’ (1960)

‘Studenci. X lat ZSP’ (1960)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The album, which was published to mark the tenth anniversary of the Polish Students’ Association, is a photojournalistic record of students’ daily, cultural and sporting lives, but it also documents their political engagement, their participation in social actions and rallies and the work of party activists.   Album wydany z okazji dziesięciolecia Zrzeszenia Studentów Polskich. Fotoreporterski zapis życia codziennego, kulturalnego i sportowego studentów, ale również dokumentujący ich zaangażowanie polityczne, udział w czynach społecznych, wiecach i pracach aktywu Zrzeszenia.

comments / uwagi:

Scenario by Józef Filipowicz.   Scenariusz Józef Filipowicz.

about the photographer / o fotografie:

   

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

   

title / tytuł:

Studenci. X lat ZSP    

year of publication / data wydania:

1960    

photographs / fotografie:

Sławomir Biegański, Jerzy Baranowski i inni    

text / tekst:

Stanisław Bardyn, Krystyn Dąbrowa, Jan Gronowiecki, Józef Filipowicz, Iza Radziewicz    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Aleksander Bernaciński    

publisher / wydawca:

Iskry    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

112    

format / wymiary:

285 x 210 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

2250    

ISBN:

   

Imprint

See also