25 June 2020

‘Polska w krajobrazach’ (1961)

‘Polska w krajobrazach’ (1961)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

A travel album presenting Poland’s most important landscapes and significant historical sites, along with a selection of industrial buildings and folk characters. The photos are the work of several dozen photographers, including the most outstanding landscape specialists of the time, who were connected with the Polski Związek Artystów Fotografików (Polish Union of Art Photographers).   Album krajoznawczy przedstawiający najważniejsze krajobrazy i zabytki Polski oraz wybór obiektów przemysłowych i typów ludowych. Kilkudziesięciu autorów fotografii w tym najważniejsi w tym czasie fotografowie specjalizujący się w tematyce krajoznawczej, związani ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików.

comments / uwagi:

Compilation and layout by Eugeniusz Skrzypek and Włodzimierz Ordyński   Opracowali i do druku przygotowali Eugeniusz Skrzypek i Włodzimierz Ordyński

about the photographer / o fotografie:

   

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

   

title / tytuł:

Polska w krajobrazach    

year of publication / data wydania:

1961    

photographs / fotografie:

Stefan Arczyński, Jerzy Baranowski, Edward Falkowski, Edward Hartwig, Teodor Hermańczyk, Henryk Hermanowicz, Paweł Mystkowski, Wiesław Prażuch, Leonard Sempoliński, Zbyszko Siemaszko, Lucjan Święcki, Halina Vogel i inni    

text / tekst:

Stanisław R. Dobrowolski    

language / język:

Polish (captions also in English, French, Spanish and German)   polski, podpisy dodatkowo po angielsku, francusku, hiszpańsku i niemiecku

design / opracowanie graficzne:

Okładka i obwoluta Gwidon Budecki    

publisher / wydawca:

Sport i Turystyka    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

236+20    

format / wymiary:

285 x 210 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

14250    

ISBN:

   

Imprint

ArtistStefan Arczyński, Jerzy Baranowski, Edward Falkowski, Edward Hartwig, Teodor Hermańczyk, Henryk Hermanowicz, Paweł Mystkowski, Wiesław Prażuch, Leonard Sempoliński, Zbyszko Siemaszko, Lucjan Święcki, Halina Vogel
TitlePolska w krajobrazach
PublisherSport i Turystyka
Published1961, Warszawa
Index

See also