25 June 2020

‘Po pracy’ (1954)

‘Po pracy’ (1954)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

A propagandist album showing where and how the new working class relaxed at the time. The book offers a travel-type view of popular tourist spots in Poland, complete with the inevitable staffage. On the opening pages, photographs and graphics announce an increase in industrial growth in Poland as compared with the period preceding the Second World War.   Album propagandowy ukazujący formy i miejsca wypoczynku nowej klasy robotniczej. Krajoznawczy przegląd popularnych terenów turystycznych w Polsce z nieodłącznym sztafażem ludzkim. Na pierwszych stronach zdjęcia i grafiki informujące o wzroście produkcji przemysłowej w Polsce w porównaniu z okresem przedwojennym.

comments / uwagi:

The album was commissioned by two organisations, the Workers’ Holiday Fund of the Central Trades Union Council and the State Committee for Tourism. German versions were also published.   Album wydano na zlecenie Funduszu Wczasów Pracowniczych Centralnej Rady Związków Zawodowych oraz państwowego Komitetu dla Spraw Turystyki; ukazały się również wersje obcojęzyczne albumu (niemiecka).

about the photographer / o fotografie:

Kazimierz Saysse-Tobiczyk was born in the south-eastern city of Gorlice in 1891 and he died in Warsaw in 1980. A man of letters, columnist, traveller and alpine skier, he was a lawyer by education and a keen amateur photographer. He was the author and editor of numerous books and albums on mountain-related themes. An exhibition connected with one of his publications, “Sto książek o ziemi polskiej Kazimierza Saysse-Tobiczyka” (One Hundred Books about Poland by Kazimierz Saysse-Tobiczyk) was held in Warsaw in 1966.   Kazimierz Saysse-Tobiczyk (ur. 1891, Gorlice – zm. 1980, Warszawa) – literat, publicysta, turysta i narciarz wysokogórski, z wykształcenia prawnik, zajmował się też amatorsko fotografią. Autor i redaktor wielu książek i albumów o tematyce górskiej. W 1966 roku w Warszawie odbyła się wystawa jego publikacji “Sto książek o ziemi polskiej Kazimierza Saysse-Tobiczyka”.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

   

title / tytuł:

Po pracy    

year of publication / data wydania:

1954    

photographs / fotografie:

Jerzy Baranowski, Zdzisław Flach, Edward Hartwig, Antoni Nowosielski, Kazimierz Saysse-Tobiczyk i inni    

text / tekst:

Lech Pietrzak (redakcja)    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Kazimierz Saysse-Tobiczyk    

publisher / wydawca:

Sport i Turystyka    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

132    

format / wymiary:

285 x 218 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

   

ISBN:

   

Imprint

See also