20 June 2020

‘Pieśń Wawelu. Widowisko na motywach utworów Stanisława Wyspiańskiego’ (1980)

‘Pieśń Wawelu. Widowisko na motywach utworów Stanisława Wyspiańskiego’ (1980)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub library]

summary / informacje o książce:

The album documents the outdoor theatrical productions which took place from 1972 to 1979 in Krakow, at the foot of Wawel hill, one of Poland’s most significant historical sites. The photographs, which are mainly in colour and are primarily nocturnes, are interwoven with fragments of writings by playwright, painter and designer Stanisław Wyspiański. The visual expression of the whole is determined by the poor quality colour polygraphy.   Album dokumentujący plenerowe widowiska teatralne pod wzgórzem wawelskim w Krakowie w latach 1972-1979. Fotografie w większości barwne i glównie nokturny, przeplatane fragmentami tekstów Stanisława Wyspiańskiego. Wyraz plastyczny całości determinuje barwna poligrafia niskiej jakości.

comments / uwagi:

The album came with a single featuring excerpts of a production with music by Krzysztof Szwajgier.   Do albumu dołączony singiel z fragmentami widowiska z muzyką Krzysztofa Szwajgiera

about the photographer / o fotografie:

Adam Bujak (b. 1942) is a Krakow photographer and a member of the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers). He specialises in Polish travel and religious themes and documented Karol Wojtyła in his service as cardinal and then Pope John Paul II. Bujak is the author of more than one hundred albums and photographic books, Most of which were brought out post-1990 by Biały Kruk, a Roman Catholic, patriotic publishing house.   Adam Bujak (ur. 1942) – krakowski fotograf, członek ZPAF, specjalizujący się w tematyce krajoznawczej i religijnej, dokumentował posługę kardynała i papieża Karola Wojtyły. Autor ponad 100 albumów i książek fotograficznych, z których większość wydana została po 1990 roku w katolicko-patriotycznym wydawnictwie Biały Kruk.

bibliography / bibliografia:

https://culture.pl/en/work/the-song-of-wawel-adam-bujak polishphotobooks blog    

author / autor:

Krzysztof Jasiński, Edward Chudziński    

title / tytuł:

Pieśń Wawelu. Widowisko na motywach utworów Stanisława Wyspiańskiego    

year of publication / data wydania:

1980    

photographs / fotografie:

Adam Bujak    

text / tekst:

Krzysztof Miklaszewski    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Sławomir Lewczuk    

publisher / wydawca:

Krajowa Agencja Wydawnicza    

place of publication / miejsce wydania:

Kraków    

pages / liczba stron:

180    

format / wymiary:

275 x 275 mm    

binding / oprawa:

hardcover   twarda

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

14350    

ISBN:

   

Imprint

AuthorKrzysztof Jasiński, Edward Chudziński
ArtistAdam Bujak
TitlePieśń Wawelu. Widowisko na motywach utworów Stanisława Wyspiańskiego
PublisherKrajowa Agencja Wydawnicza
Published1980, Kraków
Index

See also