29 June 2020

Paweł Pierściński, ‘Struktury’ (1982)

Paweł Pierściński, ‘Struktury’ (1982)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The album, created by Piersciński himself, is a summing-up of his experimentation with fine art landscape photography. Documentary photos are laid out alongside more experimental works created using telephoto lenses, camera movement and elements of montage.   Autorski album Pawła Pierścińskiego podsumowujący jego poszukiwania w zakresie artystycznej fotografii krajobrazowej. Dokumentalne ujęcia sąsiadują z bardziej eksperymentalnymi próbami z wykorzystaniem teleobiektywów, ruchu kamery i elementów montażu.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Paweł Pierściński was born in the south-central city of Kielce in 1938 and he died there in 2017. A photographer, critic, curator, activist and driving force in the photographic movement, he was a founder of the Kielce Landscape School. He joined the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) in 1964, established a local branch and then went on to found the District Branch for the Swiętokrzyski region, which encompasses Kielce. He specialised in photographing landscape, travel and industrial photography.   Paweł Pierściński (ur. 1938, Kielce – zm. 2017, Kielce) – fotografik, krytyk, kurator, działacz i animator ruchu fotograficznego, twórca tzw. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Członek ZPAF od 1964 roku, założyciel delegatury, a następnie Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF. Specjalizował się w fotografii pejzażowej, krajoznawczej i przemysłowej.

bibliography / bibliografia:

polishphotobooks blog    

author / autor:

Paweł Pierściński    

title / tytuł:

Structures   Struktury

year of publication / data wydania:

1982    

photographs / fotografie:

Paweł Pierściński    

text / tekst:

Paweł Pierściński    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Marian Sztuka    

publisher / wydawca:

Krajowa Agencja Wydawnicza    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

108    

format / wymiary:

250 x 265 mm    

binding / oprawa:

hardcover   twarda kaszerowana

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

10350    

ISBN:

   

Imprint

ArtistPaweł Pierściński
TitleStruktury
PublisherKrajowa Agencja Wydawnicza
Published1982, Warszawa
Index

See also