24 June 2020

Leonard Sempolinski, ‘Warszawa 1945’ (1975)

Leonard Sempolinski, ‘Warszawa 1945’ (1975)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The book is a topographic record presenting the destruction wreaked on Warsaw by the Nazis. The photographs, which were taken in the final months of the Second World War and directly after it ended, convey the terrible extent of the devastation through general views, smashed architectural details, temporary graves and human remains as yet unburied. All the photos are provided with precise captions and they are accompanied by military and press reports, witnesses’ accounts and commentary by Emilia Borecka of the then Warsaw Historical Museum, now the Warsaw Museum.   Wykonany w ostatnich miesiącach wojny i tuż po jej zakończeniu topograficzny dokument przedstawiający zniszczoną przez nazistów Warszawę. Fotografie przedstawiają oddające ogrom zniszczeń widoki ogólne, detale zgruchotanej architektury, prowizoryczne mogiły i jeszcze niepochowane szczątki ludzkie. Wszystkie zdjęcia opatrzone są precyzyjnymi podpisami. Towarzyszą im fragmenty raportów wojskowych, relacje świadków, doniesienia prasowe i komentarz Emilii Boreckiej.

comments / uwagi:

The album was brought out again in 1985.   Album wznowiony w 1985 roku.

about the photographer / o fotografie:

Leonard Sempoliński was born in Warsaw in 1902 and he died there in 1988. As a photographer, he specialised in architecture and urban scenes. It was in his home, at No. 27 ulica Walecznych in the Saska Kepa district of Warsaw, that the Polski Związek Artystów Fotografików (Polish Union of Art Photographers) was founded on 10th February 1946. The organisation, which would later become the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers), also had its headquarters there for a while. In 1947, Sempoliński founded the Polish Photographic Society .   Leonard Sempoliński (ur. 1902, Warszawa – zm. 1988), fotograf specjalizujący się w fotografii architektury i fotografii miasta. 10 lutego 1946 w mieszkaniu Sempolińskiego przy ulicy Walecznych 27 na Saskiej Kępie zawiązał się Polski Związek Artystów Fotografików, przekształcony później w ZPAF. Tam też nowe stowarzyszenie miało swoją tymczasową siedzibę. W 1947 Leonard Sempoliński założył Polskie Towarzystwo Fotograficzne.

bibliography / bibliografia:

Ł. Gorczyca, A. Mazur, Warsaw 1945 – Emilia Borecka and Leonard Sempoliński, w: “Culture.pl”, https://culture.pl/en/work/warsaw-1945-emilia-borecka-and-leonard-sempolinski [data dostępu: 10 października 2020];

K. Leśniak, WARSZAWA 1945 W FOTOGRAFII LEONARDA SEMPOLIŃSKIEGO, [data dostępu: 10 października 2020]

   

author / autor:

Leonard Sempoliński    

title / tytuł:

Warszawa 1945    

year of publication / data wydania:

1975    

photographs / fotografie:

Leonard Sempoliński    

text / tekst:

Emilia Borecka    

language / język:

Polish (abstracts and captions in English, Russian, German, French)   polski (streszczenia i podpisy po angielsku, rosyjsku, niemiecku, francusku)

design / opracowanie graficzne:

Stefan Nargiełło    

publisher / wydawca:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

336    

format / wymiary:

265 x 280 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

first edition: 20280, second edition: 50000   pierwsze wydanie: 20280, drugie wydanie: 50000

ISBN:

 second edition: 83-01-05151-5   drugie wydanie: 83-01-05151-5

Imprint

ArtistLeonard Sempoliński
TitleWarszawa 1945
PublisherPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
Published1975, Warszawa
Index

See also