29 June 2020

Józef Robakowski, ‘Stalineczka’ (2019)

Józef Robakowski, ‘Stalineczka’ (2019)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The book contains a collection of satirical, political memes and mischievous photomontages concerning a major political figure, Jarosław Kaczyński, the eponymous ‘Stalineczka’ (Little Stalin). As he photographs the screen of his computer monitor, Robakowski is creating an archive which conveys the temperature of political disputes and demonstrates the scale of Poland’s social divides.   Publikacja przedstawia kolekcję satyrycznych, politycznych memów i złośliwych fotomontaży dotyczących Jarosława Kaczyńskiego (tytułowa “Stalineczka”) publikowanych na Facebooku w latach 2016-2018. Robakowski fotografując ekran komputera tworzy archiwum oddające temperaturę sporu politycznego i ukazującego skalę podziałów społecznych w Polsce.

comments / uwagi:

The print run was given away by the author. When the copies ran out, more were printed. This happened at least twice.   Nakład rozdawany przez autora, po wyczerpaniu dodrukowywany przynajmniej dwa razy.

about the photographer / o fotografie:

Józef Robakowski was born in Poznań in 1938. He is a distinguished artist of the post-war avant-garde, art historian, educator and professor with ties to the Leon Schiller National Film, Theatre and Television School in Łódź. In addition to his own film and photographic work, he also established an artistic movement and was a co-founder and member of the Zero 61 collective and the Film Forms Workshop.   Józef Robakowski (ur. 1939, Poznań) – wybitny artysta powojennej neoawangardy, historyk sztuki, pedagog i profesor związany z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi. Robakowski oprócz własnej twórczości filmowej i fotograficznej tworzył ruch artystyczny, był współzałożycielem i członkiem kolektywów Zero 61 oraz Warsztat Formy Filmowej.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Józef Robakowski    

title / tytuł:

Stalineczka    

year of publication / data wydania:

2019    

photographs / fotografie:

Józef Robakowski    

text / tekst:

   

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Józef Robakowski    

publisher / wydawca:

self-publishing    

place of publication / miejsce wydania:

Łódź    

pages / liczba stron:

320    

format / wymiary:

145 x 210 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka

printing technique / technika druku:

digital   cyfrowy

print run / nakład:

   

ISBN:

   

Imprint

ArtistJózef Robakowski
TitleStalineczka
Publisherself-publishing
Published2019, Łódź
Index

See also