26 June 2020

Jan Bułhak, ‘Wędrówki fotografa w słowie i obrazie. IV-V. Narocz. Największe jezioro w Polsce’ (1935)

Jan Bułhak, ‘Wędrówki fotografa w słowie i obrazie. IV-V. Narocz. Największe jezioro w Polsce’ (1935)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

An album of thirty-eight fine art photos Bułhak himself, complete with his poetic relation of his ramblings around Lake Narocz/Narach. The fourth volume of his planned series, it shows the wide cultural context of his photography and its roots in the landscapes of the Vilnius region.   Album 38 fotografii artystycznych Bułhaka opatrzony poetycką relacją autora z wędrówki wokół jeziora Narocz. Czwarty tom z autorskiej serii fotografa, ukazującej szerszy, kulturowy kontekst jego fotografii i jej źródła w krajobrazie Ziemi Wileńskiej.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Jan Bułhak was born in the village of Ostaszyn/Astašyn in 1876 and he died in the town of Giżycko in north-east Poland in 1950. A pioneer of Polish fine arts photography, he was also a theorist and critic of the form. Bułhak was a driving force in the clubs and union movement; he co-founded Fotoklub Wileński (the Vilnius Photoclub) in 1927, Photoclub Polski (the Polish Photoclub) in 1929 and the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) in 1947. He was connected with Vilnius and its environs for most of his life and that was where his most important photographic series were taken. He remained true to the tradition of pictorialism. In the late nineteen thirties, he formulated a programme of Polish photography which he also developed during the changing political realities of the Second World War. He specialised primarily in travel photography, landscapes and historical architecture.   Jan Bułhak (ur. 1876, Ostaszyn – zm. 1950, Giżycko) – pionier polskiej fotografii artystycznej, jej teoretyk i krytyk, animator ruchu klubowego i związkowego, współzałożyciel Fotoklubu Wileńskiego (1927), Fotoklubu Polskiego (1929) i ZPAF (1947). Przez większość życia związany z Wileńszczyzną gdzie powstały jego najważniejsze cykle fotograficzne. W swojej twórczości fotograficznej wierny tradycji piktorializmu. Pod koniec lat 1930. sformułował program fotografii ojczystej, który rozwijał również w zmienionych realiach politycznych po II wojnie światowej. Specjalizował się przede wszystkim w fotografii krajoznawczej, pejzażach i fotografii architektury historycznej.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Jan Bułhak    

title / tytuł:

Wędrówki fotografa w słowie i obrazie. IV-V. Narocz. Największe jezioro w Polsce    

year of publication / data wydania:

1935    

photographs / fotografie:

Jan Bułhak    

text / tekst:

Jan Bułhak, Stanisław Turski    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

   

publisher / wydawca:

Stanisław Turski    

place of publication / miejsce wydania:

Wilno    

pages / liczba stron:

48+24    

format / wymiary:

240 x 167 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka

printing technique / technika druku:

letterpress   druk typograficzny

print run / nakład:

   

ISBN:

   

Imprint

ArtistJan Bułhak
TitleWędrówki fotografa w słowie i obrazie. IV-V. Narocz. Największe jezioro w Polsce
PublisherStanisław Turski
Published1935, Wilno
Index

See also