26 June 2020

Jan Bułhak, ‘Wędrówki fotografa w słowie i obrazie. I. Krajobraz Wileński’ (1931)

Jan Bułhak, ‘Wędrówki fotografa w słowie i obrazie. I. Krajobraz Wileński’ (1931)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The first volume of a planned series by Bułhak himself, the book shows the wide cultural context of his photography and its roots in the landscapes of the Vilnius region. It was published to mark his twenty-fifth year as a professional photographer and contains ten of his landscape photos.   Pierwszy tom z programowej, autorskiej serii Bułhaka, ukazującej szerszy, kulturowy kontekst jego fotografii i jej źródła w krajobrazie Ziemi Wileńskiej. Wydany z okazji jubileuszu 25-lecia pracy twórczej fotografa. Zawiera 10 fotografii pejzażowych Bułhaka.

comments / uwagi:

An extended re-edition was published as part of the “Wilno i Ziemia Wileńska” monographic series.   Rozszerzony nowodruk z wydawnictwa “Wilno i Ziemia Wileńska”.

about the photographer / o fotografie:

Jan Bułhak was born in the village of Ostaszyn/Astašyn in 1876 and he died in the town of Giżycko in north-east Poland in 1950. A pioneer of Polish fine arts photography, he was also a theorist and critic of the form. Bułhak was a driving force in the clubs and union movement; he co-founded Fotoklub Wileński (the Vilnius Photoclub) in 1927, Photoclub Polski (the Polish Photoclub) in 1929 and the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) in 1947. He was connected with Vilnius and its environs for most of his life and that was where his most important photographic series were taken. He remained true to the tradition of pictorialism. In the late nineteen thirties, he formulated a programme of Polish photography which he also developed during the changing political realities of the Second World War. He specialised primarily in travel photography, landscapes and historical architecture.   Jan Bułhak (ur. 1876, Ostaszyn – zm. 1950, Giżycko) – pionier polskiej fotografii artystycznej, jej teoretyk i krytyk, animator ruchu klubowego i związkowego, współzałożyciel Fotoklubu Wileńskiego (1927), Fotoklubu Polskiego (1929) i ZPAF (1947). Przez większość życia związany z Wileńszczyzną gdzie powstały jego najważniejsze cykle fotograficzne. W swojej twórczości fotograficznej wierny tradycji piktorializmu. Pod koniec lat 1930. sformułował program fotografii ojczystej, który rozwijał również w zmienionych realiach politycznych po II wojnie światowej. Specjalizował się przede wszystkim w fotografii krajoznawczej, pejzażach i fotografii architektury historycznej.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Jan Bułhak    

title / tytuł:

Wędrówki fotografa w słowie i obrazie. I. Krajobraz Wileński    

year of publication / data wydania:

1931    

photographs / fotografie:

Jan Bułhak    

text / tekst:

Jan Bułhak, Ludwik Chomiński    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

   

publisher / wydawca:

Ludwik Chomiński    

place of publication / miejsce wydania:

Wilno    

pages / liczba stron:

24    

format / wymiary:

245 x 173 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka

printing technique / technika druku:

letterpress   druk typograficzny

print run / nakład:

   

ISBN:

   

Imprint

AuthorJan Bułhak
TitleWędrówki fotografa w słowie i obrazie. I. Krajobraz Wileński
PublisherLudwik Chomiński
Published1931, Wilno
Index

See also