20 June 2020

‘Góry wołają’ (1939)

‘Góry wołają’ (1939)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

This exemplary album in the style of propaganda-heavy travel publications shows the beauty of Poland’s mountains. It is a march with a camera through the Carpathian Mountains along the country’s southern border, from the Beskid range in the west all the way east to the Czywczyńskie/Chyvchyn Mountains. It contains almost two hundred shots by several dozen photographers, a considerable number of which come from the archive of the Tourism Department at the then Ministry of Transport and many of them were prize winning or highly commended entries to a winter photography competition run by the ministry in 1938.   Modelowy album propagandowo-krajoznawczy ukazujący piękno polskich gór. Przemarsz z aparatem fotograficznym wzdłuż granicznego pasma Karpat, z Zachodu na Wschód, od Beskidów po Góry Czywczyńskie. Album zawiera blisko 200 fotografii kilkudziesięciu autorów. Znaczna część pochodzi z archiwum Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji. Wiele z nich to zdjęcia wyróżnione na zimowym konkursie fotograficznym tegoż Ministerstwa w 1938 roku.

comments / uwagi:

Editorial work by Adam K. Zieliński. A reprint came out in 2011.   Opracowanie redakcyjne Adam K. Zieliński; W 2011 roku ukazał się reprint książki.

about the photographer / o fotografie:

   

bibliography / bibliografia:

https://culture.pl/en/work/the-mountains-are-calling polishphotobooks blog    

author / autor:

   

title / tytuł:

Góry wołają    

year of publication / data wydania:

1939    

photographs / fotografie:

Jan Jaroszyński, Zygmunt Klemensiewicz, Edward Olszaniecki, Roman Puchalski, Bronisław Kupiec, Antoni M. Wieczorek, Adam Zieliński i inni    

text / tekst:

Rafał Malczewski    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Franciszek Seifert (cover designed using W. Jarocki’s painting)   Franciszek Seifert (projekt okładki, z wykorzystaniem obrazu W. Jarockiego)

publisher / wydawca:

Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy    

place of publication / miejsce wydania:

Kraków    

pages / liczba stron:

200    

format / wymiary:

290 x 210 mm    

binding / oprawa:

hardcover with clothing and dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotograwiura   rotogravure

print run / nakład:

   

ISBN:

   

Imprint

See also