25 June 2020

‘Góry polskie w fotografii artystycznej’ (1973)

‘Góry polskie w fotografii artystycznej’ (1973)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

Developed in conjunction with the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers; ZPAF), the album is a sweeping presentation of mountain photography. In addition to Poland’s mountains, it encompasses photos addressing other themes, namely, ethnography, tourism and details of mountain flora and fauna.   Opracowany we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików obszerny album fotografii górskiej. Oprócz widoków polskich gór obejmuje zdjęcia o tematyce etnograficznej i turystycznej, detale fauny i flory górskiej.

comments / uwagi:

The members of the ZPAF committee were Zbigniew Dłubak, Jan Dorys, Edward Hartwig, Adam Johann and Paweł Mystkowski.   Skład komisji wydawniczej ZPAF: Zbigniew Dłubak, Jan Dorys, Edward Hartwig, Adam Johann, Paweł Mystkowski.

about the photographer / o fotografie:

   

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

   

title / tytuł:

Góry polskie w fotografii artystycznej    

year of publication / data wydania:

1973    

photographs / fotografie:

Stefan Arczyński, Henryk Bietkowski, Kazimierz Czobaniuk, Marian Gadzalski, Kazimierz Gargul, Antonina Garnuszewska, Krystyna Gorazdowska, Edward Hartwig, Janusz Hereźniak, Henryk Hermanowicz, Teodor Hermańczyk, Adam Idziński, Krzysztof Jabłoński, Konstanty Jarochowski, Ludwik Jura, Stefan Konwiński, Jan Korpal, Janusz Korpal, Tadeusz Link, Krystyna Łyczywek, Zdzisław Małek, Ryszard Marjański, Marian Murman, Paweł Mystkowski, Józef Myszkowski, Kazimierz Najdenow, Feliks Nowicki, Tomasz Olszewski, Miłosław Petruszka, Włodzimierz Pielichowski, Paweł Pierściński, Włodzimierz Puchalski, Roman Serafin, Jan Siudecki, Jan Siudowski, Stanisław Skoczeń, Władysław Strojny, Tadeusz Sumiński, Lucjan Święcki, Paweł Trocha, Antoni Ulikowski, Tadeusz Wasilewski, Władysław Werner, Jan Weselik, Roman Wesołowski, Jerzy Wierzbicki, Marian Zaleski, Feliks Zwierzchowski    

text / tekst:

Jarosław Iwaszkiewicz    

language / język:

Polish (captions also in English, French, German)   polski, podpisy dodatkowo po angielsku, francusku i niemiecku

design / opracowanie graficzne:

Marian Mroszczak    

publisher / wydawca:

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

256    

format / wymiary:

275 x 285 mm    

binding / oprawa:

hardcover with dustjacket   twarda z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

24257    

ISBN:

   

Imprint

ArtistStefan Arczyński, Henryk Bietkowski, Kazimierz Czobaniuk, Marian Gadzalski, Kazimierz Gargul, Antonina Garnuszewska, Krystyna Gorazdowska, Edward Hartwig, Janusz Hereźniak, Henryk Hermanowicz, Teodor Hermańczyk, Adam Idziński, Krzysztof Jabłoński, Konstanty Jarochowski, Ludwik Jura, Stefan Konwiński, Jan Korpal, Janusz Korpal, Tadeusz Link, Krystyna Łyczywek, Zdzisław Małek, Ryszard Marjański, Marian Murman, Paweł Mystkowski, Józef Myszkowski, Kazimierz Najdenow, Feliks Nowicki, Tomasz Olszewski, Miłosław Petruszka, Włodzimierz Pielichowski, Paweł Pierściński, Włodzimierz Puchalski, Roman Serafin, Jan Siudecki, Jan Siudowski, Stanisław Skoczeń, Władysław Strojny, Tadeusz Sumiński, Lucjan Święcki, Paweł Trocha, Antoni Ulikowski, Tadeusz Wasilewski, Władysław Werner, Jan Weselik, Roman Wesołowski, Jerzy Wierzbicki, Marian Zaleski, Feliks Zwierzchowski
TitleGóry polskie w fotografii artystycznej
PublisherWydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Published1973, Warszawa
Index

See also