24 June 2020

Błażej Pindor, ‘Warszawa Gutta’ (2018)

Błażej Pindor, ‘Warszawa Gutta’ (2018)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

This is Pindor’s photographic project “Rewizyta u Romualda Gutta” (Revisiting Romuald Gutt; 2013-2014) in book form. Romuald Gutt (1888-1974) was a modernist architect and the project is the first comprehensive documentation of his surviving buildings in Warsaw. Pindor sets out to reflect critically on the particular nature of Gutt’s work and the state of its preservation in the context of the contemporary city. The black-and-white, analogue photographs are presented in a layout created by Pindor himself.   Książkowa wersja projektu fotograficznego Pindora “Rewizyta u Romualda Gutta” (2013-2014), który jest pierwszą kompleksową dokumentacją zachowanych w Warszawie budynków tego modernistycznego architekta. Pindor podejmuje próbę krytycznej refleksji nad specyfiką twórczości i stanem zachowania dorobku Romualda Gutta (1888-1974) w kontekście współczesnego miasta. Analogowe, czarno-białe fotografie prezentowane w autorskim układzie fotografa.

comments / uwagi:

The material contained in the book was shown at the Studio Gallery in Warsaw as a solo exhibition entitled “Błażej Pindor: Fugue State”.   Wystawowa wersja materiału zawartego w książce była prezentowana w Galerii Studio w Warszawie: “Błażej Pindor. Stan fugi” (2017).

about the photographer / o fotografie:

Błażej Pindor was born in Warsaw in 1973. A photographer and graphic designer, he specialises in topographic and architectural themes, invoking classic and modernist photography of architecture. He has created several projects which are critical in tone, including “Open City MMXV” (2015) and “Decapitalization” (2016-2017). The author of exhibitions and photobooks, he is also a co-editor of two magazines, “Arkusz fotograficzny” (Photography Sheet) and “NOT.FOT. Notatnik fotograficzny Władysława Hasiora” (NOT.FOT: A Photographic Notebook on Władysław Hasior).   Błażej Pindor (ur. 1973, Warszawa) – fotograf i projektant graficzny, specjalizuje się w tematyce topograficznej i architektonicznej. Odwołuje się do klasycznej, modernistycznej fotografii architektury. Autor projektów dokumentalnych o krytycznym wydźwięku, m.in. “Otwarte miasto MMXV” (2015), “Dekapitalizacja” (2016-2017). Autor wystaw i książek fotograficznych, współredaktor magazynów “Arkusz fotograficzny” i “NOT.FOT. Notatnik fotograficzny Władysława Hasiora”.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Błażej Pindor    

title / tytuł:

Romuald Gutt’s Warsaw   Warszawa Gutta

year of publication / data wydania:

2018    

photographs / fotografie:

Błażej Pindor    

text / tekst:

Anna Dybczyńska-Bułyszko, Łukasz Gorczyca, Bolesław Stelmach    

language / język:

Polish, English   polski, angielski

design / opracowanie graficzne:

Michał Kaczyński, Nicola Cholewa    

publisher / wydawca:

Raster, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

192    

format / wymiary:

285 x 220 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover   twarda płócienna

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

1000    

ISBN:

978-83-946849-7-6,
978-83-951542-1-8

   

Imprint

ArtistBłażej Pindor
TitleWarszawa Gutta
PublisherRaster, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Published2018, Warszawa
Index

See also