20 June 2020

‘Akropol’ (1964)

‘Akropol’ (1964)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

An artistic-cum-documentary impression by two photographers visiting the Acropolis Hill, complete with an erudite introduction by a distinguished architect, Kazimierz Michałowski. This is Hartwig’s only album devoted entirely to photographs of his many travels abroad.   Artystyczno-dokumentalna impresja dwójki fotografików z odwiedzin wzgórza akropolskiego, opatrzona erudycyjnym wstępem wybitnego archeologa Kazimierza Michałowskiego. Jedyny album Hartwiga w całości poświęcony fotografiom z licznych podróży zagranicznych artysty.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Edward Hartwig was born in Moscow in 1909 and he died in Warsaw in 2003. The most important creator of artistic photography in the second half of the twentieth century, he was a co-founder of the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) and one of its activists. He was the author of several dozen photographic albums and an artistic photographer whose work encompassed a wide array of genres and a broad formal spectrum, ranging from travel, portrait and theatrical photography to photomontage and experimental, intensely rasterised studies verging on the abstract.  

Edward Hartwig (ur. 1909, Moskwa – zm. 2003, Warszawa) -najważniejszy polski twórca fotografii artystycznej w II poł. XX wieku, współzałożyciel i działacz ZPAF, autor kilkudziesięciu albumów fotograficznych, fotografik o szerokim spektrum gatunkowym i formalnym: od fotografii krajoznawczej, portretowej i teatralnej po fotomontaże i eksperymentalne, silnie grafizowane studia z pogranicza abstrakcji.

Tadeusz Sumiński (ur. 1924, Badurki – zm. 2009, Warszawa) – fotografik i fotorporter, specjalizujący się w fotografii krajoznawczej i industrialnej, od 1958 roku aktywny członek ZPAF, w latach 1960. etatowy fotograf miesięcznika “Polska”.


bibliography / bibliografia:

Łukasz Gorczyca, Tematy i wariacje. Książki fotograficzne Edwarda Hartwiga [w:] Edward Hartwig. Fotografiki, Warszawa 2019, s. 171-203; https://culture.pl/en/work/acropolis-kazimierz-michalowski polishphotobooks blog    

author / autor:

   

title / tytuł:

Akropol    

year of publication / data wydania:

1964    

photographs / fotografie:

Edward Hartwig, Tadeusz Sumiński    

text / tekst:

Kazimierz Michałowski    

language / język:

polski    

design / opracowanie graficzne:

Tadeusz Kobyłka (okładka, obwoluta i strona tytułowa)    

publisher / wydawca:

Arkady    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

104    

format / wymiary:

280 x 210 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

8600    

ISBN:

   

Imprint

See also