1 July 2020

Agnieszka Rayss, ‘Tu się zaczyna koniec miast’ (2015)

Agnieszka Rayss, ‘Tu się zaczyna koniec miast’ (2015)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The album contains photographs of objects and infrastructure designed to serve a cities and towns. Sewage treatment plants and telecommunication towers are strictly technical elements documented by Rayss together with the nature surrounding them, given them an oneric quality. Although the photos were taken in Warsaw, in the spots marked on the abstract map on the cover of the book, the atmosphere of the shots is unreal and dreamlike.   Alternatywny obraz miasta, fotografowanego o brzasku i zmierzchu, złożony z widoków obiektów i infrastruktury służącej do obsługi miasta. Oczyszczalnia ścieków, czy maszty telekomunikacyjne zostały zdokumentowane wraz z otaczającą je dziką przyrodą, która dodatkowo nadaje tym miejscom kosmicznego charakteru. Choć zdjęcia zostały wykonane w Warszawie, w miejscach zaznaczonych na abstrakcyjnej mapie na okładce książki, to nastrój fotografii jest odrealniony i oniryczny.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Agnieszka Rayss (b. 1970), is a photographer involved primarily in documentary photography and photojournalism. A co-founder of the Sputnik Photos international collective of East-Central European photographers, her background is in history of art and she also completed the Photographic Studies course run by the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) and journalism studies at Collegium Civitas in Warsaw. She obtained her doctorate at the University of the Arts Poznan.   Agnieszka Rayss (ur. 1970) – fotografka zajmująca się głównie dokumentem i fotoreportażem. Współzałożycielka kolektywu Sputnik Photos. Z wykształcenia historyczka sztuki, ukończyła też Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików i Laboratorium Reportażu przy Collegium Civitas w Warszawie. Stopień doktora otrzymała na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

bibliography / bibliografia:

https://www.fotopolis.pl/inspiracje/wywiady/26321-graniczne-stany-miasta-rozmowa-z-agnieszka-rayss    

author / autor:

Agnieszka Rayss    

title / tytuł:

This Is Where the End of Cities Begins   Tu się zaczyna koniec miast

year of publication / data wydania:

2015    

photographs / fotografie:

Agnieszka Rayss    

text / tekst:

Filip Springer    

language / język:

Polish, English   polski, angielski

design / opracowanie graficzne:

Ania Nałęcka / TBD    

publisher / wydawca:

Sputnik Photos    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

80    

format / wymiary:

198 x 310 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

350 copies, including 25 special edition copies    

ISBN:

978-83-941826-1-8    

Imprint

ArtistAgnieszka Rayss
TitleTu się zaczyna koniec miast
PublisherSputnik Photos
Published2015, Warszawa
Index

See also