16 February 2021

[EN/EE] ‘Broken Symmetries’ at Kumu Art Museum

'Broken Symmetries', exhibition view at Kumu Art Museum
[EN/EE] ‘Broken Symmetries’ at Kumu Art Museum
'Broken Symmetries', exhibition view at Kumu Art Museum

[EN]

On 30 October, Kumu launched the contemporary art exhibition Broken Symmetries, which was born at the crossroads between art and science. All of the participating artists were inspired by science, and the works displayed originate from artist residencies at the European Organisation for Nuclear Research (CERN). The innovative exhibition reflects the latest trends in contemporary art in the works of artists from Taiwan, South Korea, the United Kingdom, Denmark, Switzerland, Germany, the United States and Mexico.

The display consists of exciting installations, as well as experiential videos and sculptures that play with our senses. The artists were inspired by the residency at CERN, which allowed them to interact with researchers and get to know the work done at CERN in the field of particle physics. “Breakthroughs in science have often been reflected in art. This exhibition brings to the viewer interpretations by artists of the complex and intriguing field of particle physics,” says Kati Ilves, the coordinator of the exhibition in Kumu, on the topic of the relationship between art and science.

The display shows a more innovative side of art and offers a chance to explore new trends to art lovers and to people interested in science and technology. The relationship between art and science has been one of Kumu’s focal interests in recent years. “In 2015 and 2016, the museum held the exhibition supersymmetry by the Japanese sound and multimedia artist Ryoji Ikeda; the exhibition was also created in collaboration with CERN. Mónica Bello, one of the two curators of the current exhibition, currently serves as the Head of Arts at CERN. Broken Symmetries is the next instalment in the exhibition series dealing with the relationships between art and technology. Now that Estonia has also joined CERN, Kumu wishes to highlight the opportunity to link art and the latest accomplishments in science within this residency,” says Kadi Polli, Director of Kumu.

The European Organisation for Nuclear Research is an international scientific organisation which accepted Estonia as a member this year. The establishment is known for research on particle physics and houses a famous particle accelerator, but it also offers the well-known and successful art residency “Art at CERN” for creators who are interested in linking art and science, an opportunity to work where new scientific discoveries are being made.

'Broken Symmetries', exhibition view at Kumu Art Museum
'Broken Symmetries', exhibition view at Kumu Art Museum
'Broken Symmetries', exhibition view at Kumu Art Museum
'Broken Symmetries', exhibition view at Kumu Art Museum
'Broken Symmetries', exhibition view at Kumu Art Museum
'Broken Symmetries', exhibition view at Kumu Art Museum
'Broken Symmetries', exhibition view at Kumu Art Museum
'Broken Symmetries', exhibition view at Kumu Art Museum
'Broken Symmetries', exhibition view at Kumu Art Museum
'Broken Symmetries', exhibition view at Kumu Art Museum
'Broken Symmetries', exhibition view at Kumu Art Museum

[EE]

Alates 30. oktoobrist näeb Kumus kaasaegse kunsti näitust „Murtud sümmeetriad“, mille teosed on sündinud otse kunsti ja teaduse kokkupuutepunktis. Näitusel osalevad kunstnikud on saanud inspiratsiooni reaalteadustest ning teosed on sündinud Euroopa Tuumauuringute Keskuse CERNi kunstiresidentuuri raames. Innovatiivsel, kaasaegse kunsti viimaseid arenguid peegeldaval näitusel on teosed Taiwani, Lõuna-Korea, Ühendkuningriigi, Taani, USA ja Mehhiko kunstnikelt.

Näitusel eksponeeritakse põnevaid installatsioone ning kogemuslikke ja tajudega mängivaid videoid ja skulptuure. Inspiratsiooni teoste loomiseks on kunstnikud saanud CERNi juurde loodud kunstiresidentuurist, mille raames suheldi teadlastega ning tutvuti CERNi töö ja osakestefüüsika valdkonnaga. „Murrangud teaduses on sageli peegeldunud kunstis. Käesolev väljapanek toob vaataja ette kunstnike tõlgendused osakestefüüsika keerulisest ja intrigeerivast valdkonnast,“ kommenteerib kunsti ja teaduse suhteid Kati Ilves, näituse koordinaator Kumust.

Kunsti uuenduslikumat külge avavalt näituselt leiab põnevat uudistamist nii kunstisõber kui ka reaalteaduste ja tehnoloogiahuviline. Kunsti ja teaduse suhe on üks Kumu fookusi. „2015. ja 2016. aastal eksponeeriti muuseumis Jaapani heli- ja multimeediakunstniku Ryoji Ikeda „supersümmeetriat“, mis oli loodud samuti koostöös CERNiga. Käesoleva näituse üks kahest kuraatorist, Mónica Bello, on ühtlasi ka CERNi kunstiresidentuuriprogrammi juht. Avatav näitus on mõtteline jätk kunsti ja tehnoloogia suhteid valgustavate näituste reas. Nüüd, kui Eesti on CERNi liige, soovib Kumu pöörata tähelepanu ka võimalusele tegeleda kunsti ja teaduse uusimate saavutuste ühendamisega selles residentuuris,“ kirjeldab Kumu direktor Kadi Polli.

Euroopa Tuumauuringute Keskus on rahvusvaheline teadusorganisatsioon, mille liikmeks sai käesoleval aastal ka Eesti. Peamiselt osakestekiirendi ja -füüsika kaudu tuntud asutuses tegutseb ka edukas kunstiresidentuur Art at CERN, mis võimaldab teadust ja kunsti siduvatel loojatel viibida teaduse sünni juures.

Imprint

ArtistJulieta Aranda, Alan Bogana, Diann Bauer, James Bridle, hrm199, Yunchul Kim, Mariele Neudecker, Lea Porsager, Semiconductor, Suzanne Treister, Yu-Chen Wang
ExhibitionBroken Symmetries
Place / venueKumu Art Museum, Tallinn, Estonia
Dates30 October 2020 – 21 February 2021
Curated byMónica Bello, José-Carlos Mariátegui
Exhibition designMark Murphy, Tõnu Narro
PhotosStanislav Stepaško
Websitekumu.ekm.ee
Index

See also