21.01.2020
Critique Austria Belarus Berlin Bulgaria Czech Republic Germany Hungary Poland Ukraine 20.01.2020

The Best and Worst of Art in Central Europe in 2019

Karina Kottová and Piotr Sikora (Czech Republic), Anna Karpenko (Belarus), Marina Oprea (Romania), Adomas Narkevičius (Lithuania),Santa Hirsch (Latvia),Miroslava Urbanova (Slovakia),Gergely Nagy (Hungary), Indrek Grigor (Latvia), Oleksiy Radynski (Ukraine), Anna Remešová (Czech Republic), Anna Łazar (Poland), Vanessa Gravenor (Germany), Karolina Plinta, Piotr Policht, Adam Mazur (Poland)
Eyewitness Poland 16.01.2020

‘Densities’ by Mateusz Wójcik and Michał Matejko at Śmierć Człowieka

Critique Eyewitness Poland Russia Ukraine 20.01.2020

Pomniki mają coś wspólnego z mumiami.

Anna Łazar o performance Olega Kuliga w ramach 7 1/2 Międzynarodowych Spotkań Performerów "MishMash" w PGS.

Archive