9 June 2020

[EN/CZ] ‘Farewell to Melancholy’ at Holešovická Šachta

'Farewell to Melancholy', Exhibition view
[EN/CZ] ‘Farewell to Melancholy’ at Holešovická Šachta
'Farewell to Melancholy', Exhibition view

[EN]

Farewell to Melancholy is a slow tread in an intimate space, where we moved with confidence in an indefinite past. Nevertheless, there is a gap between the last experience and the current rediscovery of the famous prison. It is an indefinable gap in time and lived experience, a gap in the surrounding world, which has changed irreversibly between our last physical presence and the reality of the present. It is a meeting of memories confronted by a changed reality. Farewell to Melancholy is a look back at an irreversible moment in time. At the same time, however, it is a new beginning, a slow orientation in the foggy gloom of a long-known one. We look around and slowly fragments of memories get stuck in our memory, but they acquire new contours, new situations and meanings. They say goodbye, but boldly walk towards another.

Nine selected artists have already presented their works in the Holešovická Šachta gallery as part of various projects during the previous three years. Now they are returning to the already known space. Their interaction is an imaginary crossing of the time gap and a continuation of new contexts.

Namor Ynrobyv, 'Dayz of Chaoz', 2020 and Tomáš Roubal, 'Dead End', 2018
Jakub Choma, 'Untitled_3', 2019
Tomáš Roubal, 'Unititled' (series 'Café Böhmen'), 2018 (detail)
Namor Ynrobyv, 'Dayz of Chaos', 2020
Namor Ynrobyv, 'Dayz of Chaoz', 2020 and Tomáš Roubal, 'Dead End', 2018
'Farewell to Melancholy', Exhibition view
Tomáš Roubal, 'Dead End', 2018

[CZ]

Farewell to Melancholy je pomalým našlapováním v důvěrném prostoru, kde jsme se v časově neurčené minulosti s jistotou pohybovali. Přesto však mezi poslední zkušeností a současným znovuobjevením známého vězí určitá propast. Je to nedefinovatelná mezera v čase a prožité zkušenosti, mezera v okolním světě, který se mezi naší poslední fyzickou přítomností a realitou současnosti nevratně proměnil. Je to setkání vzpomínek konfrontovaných změněnou realitou. Farewell to Melancholy je ohlédnutím se za nevratným mžikem v čase. Zároveň je však novým začátkem, pomalým zorientováváním se v rozmlženém šeru dávno známého. Rozhlížíme se a pomalu se nám vyjevují v paměti uvízlé útržky vzpomínek, nabývají ale nových kontur, nových situací a významů. Loučí se, ale směle vykračují vstříc dalšímu.

Devět vybraných umělkyň a umělců již v prostoru galerie Holešovická Šachta v rámci různých projektů v průběhu předchozích tří let představili své práce. Nyní se do již známého prostoru vrací. Jejich interakce je pomyslným překročením časové mezery a pokračováním v nových souvislostech.

Tomáš Roubal, 'Dead End', 2018 (detail)
Jakub Choma, 'Untitled_4', 2019
'Farewell to Melancholy', Exhibition view
Namor Ynrobyv, 'Happy Prison', 2020
Namor Ynrobyv, 'Happy Prison', 2020 and Namor Ynrobyv, 'Tactical Influenza', 2020
Jakub Choma, 'Untitled_2', 2019
'Farewell to Melancholy', Exhibition view
Gabriela Těthalová, 'Learning Patterns', 2017, Gabriela Těthalová, 'Dysfunction', 2017 and Julius Reichel, 'Trausers Travel Pack: P U Slice Stick Version', 2016
Kateřina Miturová, 'Untitled', 2020
Jakub Choma, 'Untitled_2', 2019
Julius Reichel, 'Reciclation Set of Paintin Exibited in Luxfer Galeri – Pack be Created vith Jan Gajdusek', 2017
Julius Reichel, 'Trausers Travel Pack: P U Slice Stick Version', 2016
Markéta Jáchimová, 'Raum VII Yellow', 2018
Filip Dvořák, 'Untitled 1–2' (series 'Mountain and Cloud'), 2020 (detail)
Filip Dvořák, 'Untitled 1–5' (series 'One Second of Fight'), 2018
Kateřina Miturová, 'Untitled 1–3', 2019
Julius Reichel, '5G Painting Head Netvork - Smile Version', 2019 and Julius Reichel, 'Trausers Travel Pack: Concrete Blue Motion Version', 2016
Sofie Tobiášová, 'Thanks Lee', 2019

Imprint

ArtistFilip Dvořák, Jakub Choma, Markéta Jáchimová, Kateřina Miturová, Julius Reichel, Tomáš Roubal, Gabriela Těthalová, Sofie Tobiášová, Namor Ynrobyv
ExhibitionFarewell to Melancholy
Place / venueHolešovická Šachta, Prague
Dates16 May – 10 June 2020
Curated byJán Gajdušek
PhotosSvětlana Malinová
Websitewww.holesovickasachta.cz
Index

See also