13 May 2020

[EN/PL] ‘Metonymic Sequence Or Third Eye’ at PROPAGANDA

[EN/PL] ‘Metonymic Sequence Or Third Eye’ at PROPAGANDA

[EN]

Metonymic sequence – everything we’ve been unconsciously burdened with by previous generations and what we will burden future ones with, consisting of symbols which are powerful, yet difficult to understand.

Third eye – external image generation apparatus, new way of seeing, photography as status of the object.

The exhibition is a collection of works by artists of many generations, presenting how different ways of thinking, seeing and generating images transcend generational boundaries, as well as those between the artist and the spectator. The works are connected by the radicality of their origins and the avant-garde, extra-ordinary use of photography as a medium.

While some of the correlations between those artworks are direct, others are completely illusory – we encourage you to look for them all.
Metonymies coming up as the result of that search are personal to a degree that can even reveal the privacy of each spectator.

The exhibition is dedicated to the late Krzysztof Wojciechowski.

'Metonymic Sequence or Third Eye', exhibition view
'Metonymic Sequence or Third Eye', exhibition view
'Metonymic Sequence or Third Eye', exhibition view
'Metonymic Sequence or Third Eye', exhibition view

[PL]

Ciąg metonimiczny – wszystko to, czym nieświadomie obarczyły nas poprzednie pokolenia i czym obciążamy następne, złożony z trudno zrozumiałych symboli o wielkiej sile.

Trzecie oko – zewnętrzny aparat wytwarzania obrazu, nowy sposób patrzenia, fotografia jako status obiektu.

Wystawa jest zbiorem prac artystów wielu pokoleń, które ujawniają, jak sposoby myślenia, patrzenia i wytwarzania obrazów przechodzą między generacjami, artystami i widzami. Wszystkie prace łączy radykalizm powodów ich powstania oraz awangardowy, czyli wykraczający ponad codzienność, sposób wykorzystania medium fotografii. Zachęcamy do szukania połączeń między wszystkim pracami, czasem są one jednoznaczne, czasem kompletnie iluzoryczne. Metonimie wytworzone przez ich zestawienie mają charakter bardzo osobisty, a wręcz ujawniają prywatnośćkażdego z widzów.

Wystawę dedykujemy zmarłemu niedawno Krzysztofowi Wojciechowskiemu.

'Metonymic Sequence or Third Eye', exhibition view
'Metonymic Sequence or Third Eye', exhibition view
'Metonymic Sequence or Third Eye', exhibition view
'Metonymic Sequence or Third Eye', exhibition view
'Metonymic Sequence or Third Eye', exhibition view
'Metonymic Sequence or Third Eye', exhibition view
'Metonymic Sequence or Third Eye', exhibition view
'Metonymic Sequence or Third Eye', exhibition view

Imprint

ArtistJanusz Bałdyga, Norbert Delman, Ewa Doroszenko, Karol Grygoruk, Tomasz Kulka, Paweł Łubowski, Jagoda Przybylak, Zygmunt Rytka, Krzysztof Wojciechowski, Ada Zielińska
ExhibitionMetonymic Sequence Or Third Eye
Place / venuePROPAGANDA, Warsaw
Dates27 February–28 March 2020
Websiteen.prpgnd.net
Index

See also