5 March 2021

[EN/PL] ‘Crowd Crystal’ by Anna Jochymek at Watermans Art Centre

[EN/PL] ‘Crowd Crystal’ by Anna Jochymek at Watermans Art Centre

[EN]

Through her performative action – that took place in London between 2017 and 2019 in the aftermath of the Brexit referendum vote – Anna Jochymek explores the concept she developed and named the ‘space of fear.’ She came up with this concept because she felt that there is a lack of terminology to express her personal experience of the dynamic of ongoing socio-cultural transformation. The project is driven by a need to speak up about the issue of limitation of perspectives, its relationship to power and how it affects the social atmosphere of our time.

For the purpose of this project she appropriated her father’s military field uniform and combined it with inline skates. This unorthodox fusion became the instrument for addressing the social climate in Europe suffused with tension, gravitas and absurdity.

Military uniform symbolises archetypal powerful male while skating – freedom and rebellion. The latter is associated with a process of experiencing the space creatively and unconventionally, challenging yourself with every given surface. It is also a high-risk sport; essentially a death drive.

The route she chose was the original historical border of the city of London – the Roman Wall. London (Londinium) was established by the Romans who invaded Britain in the 5th century. In the city’s complex and multi-layered history, she marks her ephemeral presence along the historic border of the city founded and expanded by invaders.

Crowd Crystals are a phenomenon introduced by Elias Canetti in his book Mass and Power. He explains them as small structures within society, which are the nucleus of power. Having pure potential without real power, the structure can become stronger and more significant when the political or societal situation is favourable. Expanding upon Elias Canetti’s concept the figure of a lonely inline skating soldier becomes the embodiment of the potential we all carry within ourselves to influence change.

The outcome of the project is a video installation, which is designed in a way in which viewers can almost physically feel the space of fear surround them – yet they are located in a peaceful centre.

Throughout it’s running time the exhibition is also available as an online platform. To enter the viewing room click here.

Anna Jochymek, 'Crowd Crystal', video still
Anna Jochymek, 'Crowd Crystal', exhibition view at Watermans Art Centre
Anna Jochymek, 'Crowd Crystal', exhibition view at Watermans Art Centre
Anna Jochymek, 'Crowd Crystal', exhibition view at Watermans Art Centre
Anna Jochymek, 'Crowd Crystal', video still
Anna Jochymek, 'Crowd Crystal', video still
Anna Jochymek, 'Crowd Crystal', video still
Anna Jochymek, 'Crowd Crystal', exhibition view at Watermans Art Centre
Anna Jochymek, 'Crowd Crystal', exhibition view at Watermans Art Centre
Anna Jochymek, 'Crowd Crystal', exhibition view at Watermans Art Centre
Anna Jochymek, 'Crowd Crystal', exhibition view at Watermans Art Centre
Anna Jochymek, 'Crowd Crystal', exhibition view at Watermans Art Centre

[PL]

Projekt Crowd Crystal został zrealizowany przez Annę Jochymek w Londynie w latach 2017 – 2019. Był to czas, w którym Wielka Brytania przygotowywała się do przeprowadzenia Brexitu. Artystka bada koncepcję „przestrzeni strachu”, którą stworzyła kierowana poczuciem braku terminologii oddającej nastroje odbywających się przemian społeczno-kulturowych. Projekt porusza problem tego jaki wpływ ma władza na proces pogłębiania wykluczenia społecznego i budowania się tym samym atmosfery naszych czasów.

Na potrzeby tego projektu artystka użyła munduru wojskowego swojego ojca i zestawiła go z rolkami. To nieoczywiste połączenie elementów stało się dla niej narzędziem do mówienia o atmosferze napięcia, powagi i absurdu jaka opanowała społeczne nastroje Europejczyków.

Mundur kojarzony jest z archetypicznym symbolem męskiej siły. Rolki reprezentują wolność, rebelię, wyzwanie i proces kreatywnego oraz niekonwencjonalnego doświadczania przestrzeni. Jest to również sport wysokiego ryzyka – death drive.

Przestrzennym punktem odniesienia dla artystki stał się Mur Londyński (Roman Wall), czyli pierwsza granica historycznego Londynu (Londinium). Historia miasta jest historią skomplikowaną i wielowarstwową. Londinium zostało założone przez Rzymian, którzy podbili Brytanię w V wieku. Idealna pętla, stworzona w wyniku nałożenia na siebie historycznych map, wyznaczyła trasę, którą żołnierka na rolkach przemierzała później wielokrotnie, markując swoją efemeryczną obecnością pierwsze granice miasta założonego i tworzonego przez najeźdźców.

Tytuł projektu Crowd Crystal odnosi się do koncepcji Eliasa Canettiego przedstawionej w książce Masa i władza. Nazywa on kryształami masy niewielkie grupy społeczne, które nie posiadają realnej władzy, ale noszą w sobie potencjał wzrostu. Stanowią zalążek masy. Aktywują się kiedy sytuacja polityczna lub społeczna zaczyna ulegać zmianie. Nawiązując do koncepcji Eliasa Canettiego, postać samotnej żołnierki na rolkach staje się ucieleśnieniem potencjału do inicjowania zmiany kształtu rzeczywistości i odwrócenia znaczeń, który nosi w sobie każda jednostka.

Efektem finalnym jest instalacja wideo, która wprowadza widzów niemal fizycznie w sytuację. Mają oni możliwość doświadczenia tego, że przestrzeń strachu ich otacza, a oni znajdują się w spokojnym centrum.

Podczas jej trwania, wystawa jest również dostępna w formie online. By przejść do ekspozycji kliknij tutaj.

Imprint

ArtistAnna Jochymek.
ExhibitionCrowd Crystal
Place / venueWatermans Art Centre, London, United Kingdom
Dates14 January – 14 March 2021
Curated byKlio Krajewska
Websitewww.watermans.org.uk
Index

See also