28 June 2020

Wojciech Wilczyk, ‘Niewinne oko nie istnieje’ (2007)

Wojciech Wilczyk, ‘Niewinne oko nie istnieje’ (2007)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

A topographical atlas with photographs presenting former, now deserted, synagogues and Jewish prayer houses on the borders of present-day Poland. Each of the square, colour photos, which were taken with a medium-format camera, is provided with a description and a summarised history of the building.  

Atlas topograficzny ze zdjęciami przedstawiającymi dawne synagogi i domy modlitwy pozostawione opuszczone w granicach współczesnej Polski. Kolorowe fotografie wykonane aparatem średniego formatu w proporcjach kwadratu. Każde zdjęcie opatrzone jest opisem obiektu wraz z sumaryczną historią budynku.


comments / uwagi:

A new, amended edition was prepared for an exhibition in Paris.   Przy okazji wystawy w Paryżu przygotowano drugie, poprawione wydanie książki.

about the photographer / o fotografie:

Wojciech Wilczyk, born in Krakow in 1961, is a Polish studies expert, art critic, educator, curator and photographer specialising in architecture, including industrial. In the nineteen nineties, he was devoted to black-and-white, analogue photography; post-2000, he gradually shifted to colour and digital technology. The themes he tackles in the projects he carries out over many years include the memory and extermination of the Jews.   Wojciech Wilczyk(ur. 1961, Kraków) – polonista, poeta, krytyk sztuki, pedagog, kurator, fotograf specjalizujący się w fotografii architektury. W latach 1990. oddany analogowej fotografii czarno-białej, po roku 2000. stopniowo przechodzi na kolor i technikę cyfrową. W swoich wieloletnich projektach fotograficznych podejmuje m.in. tematy pamięci oraz zagłady Żydów.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Wojciech Wilczyk    

title / tytuł:

There’s No Such Thing as an Innocent Eye   Niewinne oko nie istnieje

year of publication / data wydania:

2007    

photographs / fotografie:

Wojciech Wilczyk    

text / tekst:

David Peleg, Jacek Michalak, Adam Mazur, Eleonora Jedlińska, Elżbieta Janicka, Eleonora Bergman, Wojciech Wilczyk    

language / język:

Polish, English   polski, angielski

design / opracowanie graficzne:

Anna Chodorek, Wojciech Wilczyk    

publisher / wydawca:

Atlas Sztuki, korporacja ha!art    

place of publication / miejsce wydania:

Łódź, Kraków    

pages / liczba stron:

704    

format / wymiary:

195 x 145 mm    

binding / oprawa:

hardcover   twarda

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

   

ISBN:

83-919506-6-2 (Atlas Sztuki), 978-83-61407-96-6 (korporacja ha!art)    

Imprint

ArtistWojciech Wilczyk
TitleNiewinne oko nie istnieje
PublisherAtlas Sztuki, korporacja ha!art
Published2007, Łódź, Kraków
Index

See also