2 July 2020

Wilhelm Sasnal, ‘Dziewczyny’ (2001)

Wilhelm Sasnal, ‘Dziewczyny’ (2001)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The book was published to mark the POP-elite exhibition at Bunkier Sztuki in Krakow in 2001. A slideshow of girls undressing in cars was also presented at the exhibition. Extensive graphic treatment was used on the photos, which were published using screenprinting technique. As a result, they are extremely intimate and a long way from the stereotypical presentation of erotic scenes in cars.   Publikacja została wydana przy okazji wystawy “Pop-elita” w Bunkrze Sztuki w Krakowie w 2001 roku. Na samej wystawie prezentowany był slideshow z dziewczynami rozbierającymi się w samochodach. Fotografie opublikowane w ksiażce w technice sitodruku zostały poddanie daleko idącej obróbce graficznej, przez co stały się bardzo intymne i dalekie od stereotypowych przedstawień scen erotycznych w samochodach.

comments / uwagi:

The book was produced at Tarnospin printers in Tarnów, Sasnal’s birthplace. Tarnospin was a facility employing disabled staff and Sasnal collaborated with the organisation on numerous occasions.   Produkcja wykonana w drukarni Tarnospin w Tarnowie, rodzinnym mieście Sasnala. Z tą drukarnią, która była zakładem pracy chronionej i specjalizowała się raczej w prostych drukach, Sasnal współpracował wielokrotnie.

about the photographer / o fotografie:

Wilhelm Sasnal was born in the southern Polish city of Tarnów in 1972. A painter and filmmaker, he has also been involved with artistic publications on numerous occasions.   Wilhelm Sasnal (ur. 1972, Tarnów) – malarz, rysownik, twórca filmów, wielokrotnie również zajmował się publikacjami artystycznymi.

bibliography / bibliografia:

https://culture.pl/pl/dzielo/wilhelm-sasnal-dziewczyny    

author / autor:

Wilhelm Sasnal    

title / tytuł:

Girls   Dziewczyny

year of publication / data wydania:

2001    

photographs / fotografie:

Wilhelm Sasnal    

text / tekst:

   

language / język:

   

design / opracowanie graficzne:

   

publisher / wydawca:

self-publishing    

place of publication / miejsce wydania:

Tarnów    

pages / liczba stron:

42    

format / wymiary:

220 x 260 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka

printing technique / technika druku:

screenprint   sitodruk

print run / nakład:

100    

ISBN:

   

Imprint

ArtistWilhelm Sasnal
TitleDziewczyny
Publisherself-publishing
Published2001, Tarnów
Index

See also