2 July 2020

Waldemar Śliwczyński, ‘Topografia ciszy’ (2012)

Waldemar Śliwczyński, ‘Topografia ciszy’ (2012)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The album presents the devastated and forgotten manor houses and stately homes in the countryside of the Wielkopolska region in west-central Poland. The photographs were taken with a wooden box camera. The project, which documents the buildings’ slide into ruin, captured the social process than began in post-war Poland with the disappearance of the landed gentry, also has a more universal tone in that it speaks of the passing of time in general, as well.   Album przedstawia zdewastowane i zapomniane dwory i pałace wiejskie Wielkopolski. Fotografie zostały wykonane tradycyjnym aparatem miechowym. Projekt dokumentujący popadającą w ruinę architekturę uchwycił procesy społeczne zachodzące w powojennej Polsce, czyli zanikanie ziemiaństwa, jak i ma wydźwięk bardziej uniwersalny, mówi o przemijaniu w ogóle.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Waldemar Śliwczyński was born in the west-central town of Września in 1958. A photographer involved primarily in documentary and landscape photography, he graduated from the Faculty of Philosophy and Cultural Studies at the Adam Mickiewicz University in Poznań. He is the editor-in-chief of “Kwartalnik Fotografia” (Photography Quarterly) and “Wiadomości Wrzesińskich” (The Września News). He is involved in photographic circles in the Wielkopolski region and is a member of the Wielkopolska branch of the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers).   Waldemar Śliwczyński (ur. 1958, Września) – wydawca i fotograf zajmujący się głównie fotografią dokumentalną i krajobrazową. Ukończył Wydział Filozofii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Redaktor naczelny „Kwartalnika Fotografia” i „Wiadomości Wrzesińskich”. Związany z wielkopolskim środowiskiem fotograficznym, członek Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Waldemar Śliwczyński    

title / tytuł:

Topography of Silence   Topografia ciszy

year of publication / data wydania:

2012    

photographs / fotografie:

Waldemar Śliwczyński    

text / tekst:

Ewa Kostołowska, Wojciech Wolczyk, Waldemar Śliwczyński    

language / język:

Polish, English   polski, angielski

design / opracowanie graficzne:

Tomasz Wojciechowski    

publisher / wydawca:

Kropka    

place of publication / miejsce wydania:

Września    

pages / liczba stron:

160    

format / wymiary:

260 x 320 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover   twarda płócienna

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

300    

ISBN:

978-83-89494-46-7    

Imprint

ArtistWaldemar Śliwczyński
TitleTopografia ciszy
PublisherKropka
Published2012, Września
Index

See also