10 March 2021

‘Up In The Sky’ by Max Vajt at Pragovka Gallery

‘Up In The Sky’ by Max Vajt at Pragovka Gallery

[EN]

The exhibition Up In The Sky: Complete Edition presents Max Vajt’s multiyear project. Through fictional, dystopian narration, Max critically deals with the characteristics of current air traffic. The exhibition includes three episodes, each displayed via different medium: video, computer game, and podcast. The episodes present the fate of a random group of people who are for no apparent reason trapped in endless flight. Each passenger reacts to the situation according to their own dispositions and nature; thus, the visitors watch or hear a plethora of psychological probes into individual actors of absurd drama, as well as building, fragmenting, and reconfiguring of their mutual collective identity. Individual episodes correspond both to the rules of literary narrative structure and to the psychological phases of coping with trauma. The moment of shock and surprise over the unprecedented situation is replaced by active collective action, which is then soon replaced by conflict and helplessness, culminating in a new status quo. Behind the story, the author also offers problematic aspects of the current air industry – both its radical global slump in a time of pandemic and conditions related to the current situation, such as empty flights without passengers, or continuously less and less space for individual passengers.

The project purposely oscillates between at first glance opposite formal qualities; respectively, it uses a synthesis of representations instructed by media archeology. From the point of view of current standards, it combines the imperfect visuality of digital renders resembling computer games from the turn of the millennium period, together with a precisely balanced soundtrack and voiceover transmitted by the latest headphones with the noise cancelling function. Working with the plethora of technical qualities, whether it is headphones, tablets, game control interface, or shiny surface of industrially unified, globally used furniture design, creates a parallel for the project content itself.

 

[CZ]

Výstava Up In The Sky: Complete Edition je souhrnným představením víceletého uměleckého projektu Maxe Vajta, který skrze fiktivní dystopicky laděnou naraci kriticky ohledává charakter současné letecké dopravy. Ve třech epizodách, každé pojaté v jiném médiu: videu, počítačové hře a podcastu, představuje osudy náhodné skupiny lidí, bez očividné příčiny uvězněných v nekonečném letu. Každý z nich na situaci reaguje podle svých vlastních dispozic a charakteru a před zrakem nebo sluchem diváka se tak rozehrává plejáda psychologických sond do jednotlivých aktérů absurdního dramatu, stejně jako budování, tříštění a opětovné konfigurování jejich vzájemné kolektivní identity. Jednotlivé epizody odpovídají jak pravidlům literární narativní struktury, tak psychologickým fázím vyrovnávání se s traumatem. Moment šoku a překvapení nad bezprecedentní situací nahrazuje aktivní kolektivní činnost, záhy vystřídaná konfliktem a bezmocí, kulminující do nového statu quo. V pozadí samotného příběhu je možné sledovat problematické aspekty současného leteckého průmyslu, jak jeho radikální globální propad v době pandemie, tak nešvary současnou situaci předcházející, jako prázdné lety bez cestujících nebo kontinuálně se minimalizující prostor pro jednotlivé pasažéry.

Projekt vědomě osciluje mezi na první pohled až protichůdnými formálními kvalitami, respektive využívá syntézu reprezentací poučenou mediální archeologií. Kombinuje z pohledu současných standardů nedokonalou vizualitu digitálních renderů připomínajících počítačové hry z přelomu milénia, společně s precizně vybalancovaným soundtrackem a voiceoverem přenášeným nejnovějšími sluchátky s funkcí potlačení okolního zvuku. Práce s plejádou technických kvalit, ať jsou to sluchátka, tablety, ovládací rozhraní her nebo lesklý povrch průmyslově unifikovaného, globálně využívaného designu nábytku vytváří paralelní osu k samotnému obsahu projektu.

Imprint

ArtistMax Vajt
ExhibitionUp In The Sky: Complete Edition
Place / venuePragovka Gallery, Prague, Czechia
Dates20 January – 13 April 2021
Curated byJen Kratochvil
Websitewww.pragovka.com
Index

See also