1 July 2020

Stanisław Dawski, ‘Szkło wrocławskie’ (1970)

Stanisław Dawski, ‘Szkło wrocławskie’ (1970)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The album presents glass art created by graduates of, and students at, the Glass Design Department of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in the south-western city of Wrocław. The majority of the photographs were taken by Michał Diament and adhere to the modernist tradition of emphasising both the formal qualities of the subjects and the composition of the shot.   Album prezentujący szkło artystyczne autorstwa absolwentów i studentów Wydziału Szkła wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Większość fotografii wykonana została przez Michała Diamenta i utrzymana jest w modernistycznej tradycji uwypuklającej zarazem formalne walory obiektów i kompozycji zdjęć.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Michał Diament was born in east-central town of Skarżysko-Kamienna in 1935 and he died in the south-western city of Wrócław in 1977. A photographer and creator of unique glass art, he graduated from the AGH University of Science and Technology in Krakow and the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, where he went on to work in the Interfaculty Photography Department. In his photographic work, he experimented with rasterising and with colour photography. A number of his glass objects were created solely to serve his photographic purposes. He joined the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) in 1966 and was also a member of the Związek Polskich Artystów Plastyków (Association of Polish Visual Artists).   Michał Diament (ur. 1935, Skarżysko-Kamienna – zm. 1977, Wrocław) – fotografik i twórca unikatowego szkła artystycznego, absolwent AGH w Krakowie oraz PWWSP we Wrocławiu, gdzie pracował w Międzywydziałowym Zakładzie Fotografii. W twórczości fotograficznej eksperymentował z grafizacjami, jak również z fotografią barwną, część obiektów szklanych realizował wyłącznie na potrzeby fotografii. Członek ZPAF (od 1966) i ZPAP.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Stanisław Dawski    

title / tytuł:

Wrocław Glass   Szkło wrocławskie

year of publication / data wydania:

1970    

photographs / fotografie:

Stefan Arczyński, Michał Diament, Zdzisław Holuka, Jarosław Jakowczuk, Tasios Kiriazopoulos, Andrzej Lachowicz    

text / tekst:

Stanisław Dawski, Irena Huml    

language / język:

Polish, English   polski, angielski

design / opracowanie graficzne:

Stanisław Dawski, Michał Diament    

publisher / wydawca:

Zakład Narodowy imienia Ossolińskich    

place of publication / miejsce wydania:

Wrocław, Warszawa, Kraków    

pages / liczba stron:

156    

format / wymiary:

275 x 210 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

letterpress   druk typograficzny

print run / nakład:

2000    

ISBN:

   

Imprint

ArtistStefan Arczyński, Michał Diament, Zdzisław Holuka, Jarosław Jakowczuk, Tasios Kiriazopoulos, Andrzej Lachowicz
TitleSzkło wrocławskie
PublisherZakład Narodowy imienia Ossolińskich
Published1970, Wrocław, Warszawa, Kraków
Index

See also