16 November 2020

[EN/CZ] Sophie Thun & Birgit Jürgenssen at Gallery Pštrossova 23 [Fotograf Festival]

'double pose, reflecting self – reflecting pose, double self', exhibition view
[EN/CZ] Sophie Thun & Birgit Jürgenssen at Gallery Pštrossova 23 [Fotograf Festival]
'double pose, reflecting self – reflecting pose, double self', exhibition view

[EN]

text: Stephanie Kiwitt

The drawing of a woman’s head in profile, the face clearly turned to the left. From the hair combed back over the neck emerges a second face, which is turned to the right. In 1987 Birgit Jürgenssen projected this drawing onto a wall and placed her arms on top of it. The two faces of the projected image and her two arms overlap. Starting in 2015, Sophie Thun exposed photograms of her body onto life- sized self-portraits. In Double Release / autocunnilingus / the letting go the profile of a kneeling silhouette sticking out its tongue is superimposed over a self-portrait of the photographer, who is standing and looking directly into the camera. Both figures activate a delayed shutter release and manifest or suggest control over the scene. The kneeling figure licks the belly of the Other.

Using their own bodies as an artistic medium, the two women of different generations explore their role as women and artists and images of themselves and the Other.

'double pose, reflecting self – reflecting pose, double self', exhibition view
'double pose, reflecting self – reflecting pose, double self', exhibition view
'double pose, reflecting self – reflecting pose, double self', exhibition view
'double pose, reflecting self – reflecting pose, double self', exhibition view
'double pose, reflecting self – reflecting pose, double self', exhibition view
'double pose, reflecting self – reflecting pose, double self', exhibition view
'double pose, reflecting self – reflecting pose, double self', exhibition view
'double pose, reflecting self – reflecting pose, double self', exhibition view
'double pose, reflecting self – reflecting pose, double self', exhibition view

 

[CZ]

text: Stephanie Kiwitt

Kresba ženské hlavy z profilu, tvář otočená doleva. Z dozadu sčesaných vlasů
se objevuje druhá tvář otočená doprava. V roce 1987 umístila umělkyně Birgit Jürgenssen projekci této kresby na zeď a na ni položila své ruce. Dvě tváře na projekci kresby a její dvě ruce se tak překryly. V roce 2015 umělkyně Sophie Thun exponovala fotogramy svého těla na své autoportréty v životní velikosti. V práci Double Release / autocunnilingus / the letting go je klečící silueta vyplazující jazyk přenesena na autoportrét fotografky stojící a hledící přímo do objektivu. Obě postavy aktivují opožděné spuštění závěrky a dávají tak najevo svou kontrolu nad situací. Klečící postava olizuje břicho té Druhé.

Použitím vlastních těl jako uměleckého média tyto dvě ženy různých generací zkoumají svou roli ženy a umělkyně a také obrazy sebe samé a té Druhé.

Imprint

ArtistSophie Thun & Birgit Jürgenssen
Exhibitiondouble pose, reflecting self – reflecting pose, double self
Place / venueGalerie Pštrossova 23, Prague, Czechia
Curated byStephanie Kiwitt, Anna Voswinckel, Tereza Rudolf
PhotosTomáš Hrůza
Index

See also