23 June 2020

‘Oaza pod rudym obłokiem. Śląski Park Kultury i Wypoczynku’ (1972)

‘Oaza pod rudym obłokiem. Śląski Park Kultury i Wypoczynku’ (1972)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

A propagandist album recording one of the largest post-war recreational developments in Poland, the Silesian Cultural and Leisure Park. Now known as Silesia Park, it is located on the borders of two cities, Chorzów and Katowice. The book, which is organised in chapters devoted to different parts of the park, contains photographs of architectural objects, flora, fauna and people enjoying themselves and relaxing. Colour photos predominate.   Propagandowy album dokumentujący jedną z największych powojennych inwestycji rekreacyjnych w Polsce – Śląski Park Kultury i Wypoczynku na pograniczu Chorzowa i Katowic. Poszczególne rozdziały poświęcone różnym częściom parku, fotografie obiektów architektonicznych, fauny i flory oraz bawiących się i wypoczywających ludzi. Duża część fotografii w kolorze.

comments / uwagi:

Other albums devoted to the Silesian Cultural and Leisure Park had previously been published in 1959 and 1963.   Inne albumy fotograficzne poświęcone Śląskiemu Parkowi Kultury i Wypoczynku ukazały się wcześniej w 1959 i 1963 roku.

about the photographer / o fotografie:

Anna Chojnacka was born in 1914 in Silesia, in the city of Sosnowiec and she died in the nearby city of Katowice in 2007. She joined the ZPAF in 1958 and was an active member of the organisation. The author of numerous exhibitions and photographic series, including “Wśród plastyków śląskich” (Among Silesia’s Visual Artists; 1962), she specialised in cultural themes, social documentation and Polish travel photography.   Anna Chojnacka (ur. 1914, Sosnowiec – zm. 2007, Katowice) – śląska fotograficzka, aktywna członkini ZPAF (od 1958 roku), autorka licznych wystaw i cykli fotograficznych (m.in. “Wśród plastyków śląskich”, 1962), specjalizująca się w tematyce kulturalnej, dokumencie społecznym i fotografii krajoznawczej.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

   

title / tytuł:

Oaza pod rudym obłokiem. Śląski Park Kultury i Wypoczynku    

year of publication / data wydania:

1972    

photographs / fotografie:

Jerzy W. Brzoza, Anna Chojnacka, Stanisław Gadomski, Bogdan Krasicki, Piotr Janik, Jerzy Piastowski, Józef Wróbel i inni    

text / tekst:

Wilhelm Szewczyk, Jerzy Ziętek, Anna Jurkiewicz    

language / język:

Polish, English, French, German, Russian   polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

design / opracowanie graficzne:

Jerzy W. Brzoza    

publisher / wydawca:

Wydawnictwo Śląsk    

place of publication / miejsce wydania:

Katowice    

pages / liczba stron:

190    

format / wymiary:

263 x 260 mm    

binding / oprawa:

hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

20281    

ISBN:

   

Imprint

ArtistJerzy W. Brzoza, Anna Chojnacka, Stanisław Gadomski, Bogdan Krasicki, Piotr Janik, Jerzy Piastowski, Józef Wróbel i inni
TitleOaza pod rudym obłokiem. Śląski Park Kultury i Wypoczynku
PublisherWydawnictwo Śląsk
Published1972, Katowice
Index

See also