25 June 2020

‘Narodziny huty’ (1976)

‘Narodziny huty’ (1976)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

A showcase album of large-format documentation recording the building of the massive Huta Katowice (Katowice Steelworks) in southern Poland. It was the country’s largest industrial development of the nineteen seventies. The colour photos, most of which were the work of Stanisław Gadomski and Edward Poloczek present a condensed overview of the successive stages of the construction process and visits paid to the site by communist party dignitaries.   Reprezentacyjny album w dużym formacie dokumentujący budowę kombinatu Huta Katowice – największej inwestycji przemysłowej w Polsce w latach 1970. Kolorowe fotografie (większość autorstwa S. Gadomskiego i E. Poloczka) przedstawiają w skrócie kolejne etapy budowy i wizytacje dygnitarzy partyjnych.

comments / uwagi:

Concept by Jeremi Gliszczyński   Koncepcja albumu Jeremi Gliszczyński

about the photographer / o fotografie:

Stanislaw Gadomski was born in 1929 in Silesia in the city of Sosnowiec and he died in the nearby city of Katowice in 2013. A photographer, photojournalist and visual artist, he graduated from the Krakow Academy of Fine Arts in 1954. He worked in Silesia, beginning as a graphic artist for publishing houses and turning to photography later. He ran the photography department of “Panorama”, an illustrated, Silesian weekly, or almost twenty years. As a photographer, he specialised in Poland’s folk traditions, creating sweeping and valuable documentation encompassing the entire country. He was a member of the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers).

Edward Poloczek was born in the Silesian city of Katowice in 1922 and he died there in 1997. A documentary and landscape photographer connected primarily with Silesia, he created numerous exhibitions and was an animateur of the photographic movement. He was an instigator behind the founding of the Silesian branch of the Związek Polskich Artystów Fotografików in 1947 and joined it himself in 1952, going on to serve as its president for many years. He was a keen amateur filmmaker.

 

Stanisław Gadomski (ur. 1929, Sosnowiec – zm. 2013, Katowice) – fotograf i fotoreporter, artysta plastyk, absolwent ASP w Krakowie (dyplom w 1954 roku), członek ZPAP. Pracował na Śląsku, początkowo jako grafik w wydawnictwach, potem jako fotograf. Przez prawie dwadzieścia lat kierował działem fotografii tygodnika “Panorama”. Specjalizował się w fotografii polskiego folkloru, stworzył jego obszerną i cenną dokumentację obejmującą cały kraj.

Edward Poloczek (ur. 1922, Katowice – zm. 1997, Katowice) – fotograf dokumentalista i pejzażysta związany przede wszystkim ze Śląskiem. Autor wielu wystaw i animator ruchu fotograficznego, inicjator powstania Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Fotograficznego (1947), wieloletni prezes Oddziału Śląskiego ZPAF (członek ZPAF od 1952 roku), zajmował się również filmem amatorskim.


bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

   

title / tytuł:

Narodziny huty    

year of publication / data wydania:

1976    

photographs / fotografie:

Stanisław Gadomski, Antoni Labryga, Edward Poloczek, Józef Wróbel, Józef Makal    

text / tekst:

Wojciech Giełżyński, Jeremi Gliszczyński, Roman Szenk    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Jerzy Walter Brzoza    

publisher / wydawca:

Wydawnictwo Śląsk    

place of publication / miejsce wydania:

Katowice    

pages / liczba stron:

136    

format / wymiary:

380 x 297 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

   

ISBN:

   

Imprint

ArtistStanisław Gadomski, Antoni Labryga, Edward Poloczek, Józef Wróbel, Józef Makal
TitleNarodziny huty
PublisherWydawnictwo Śląsk
Published1976, Katowice
Index

See also