1 July 2020

Monika Krajewska, ‘Czas kamieni’ (1982)

Monika Krajewska, ‘Czas kamieni’ (1982)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The album documents the state of preservation of Jewish cemeteries in Poland, providing close-ups of individual matzevahs and general views. It is a selection from an archive of black-and-white photos created over many years, showing the cemeteries left by the Jews of Poland slaughtered in the Holocaust. The photos are accompanied by excerpts of poems and biblical quotations, along with information about the subjects of the photos and the iconography of the matzevahs.  

Album dokumentujący stan zachowania cmentarzy żydowskich w Polsce wraz ze zbliżeniami poszczególnych macew i widokami ogólnymi. Wybór z tworzonego przez wiele lat archiwum czarno-białych zdjęć kirkutów pozostałych po zamordowanych w Holokauście polskich Żydach. Zdjęciom towarzyszą fragmenty poezji i cytaty z Biblii, a także informacje o obiektach i ikonografii macew.


comments / uwagi:

The titles of the English, German and French editions are “Time of Stones”, “Zeit der Steine” and “Les temps de pierres”, respectively. Another version, entitled “Tribe of Stones” was published in 1993. It featured a different graphic layout and was improved polygraphically.   Wersja angielska to “Time of Stones”, niemiecka “Zeit der Steine”, francuska “Les temps de pierres”. W 1993 roku ukazało się kolejne wydanie pod tytułm “Tribe of Stones” w zmienionym opracowaniu graficznym i ulepszone poligraficznie.

about the photographer / o fotografie:

Monika Krajewska was born in Warsaw. A passionate amateur photographer, autodidact and expert on contemporary culture and the history of Poland’s Jews, her artistic activities also include Jewish papercutting and Jewish funerary art.   Monika Krajewska (ur. w Warszawie), fotoamatorka i autodydaktka, znawczyni kultury współczesnej i historii polskich Żydów, artystycznie zajmuje się także wycinanką żydowską i żydowską sztuką nagrobną.

bibliography / bibliografia:

polishphotobooks blog

https://culture.pl/en/work/time-of-stones-monika-krajewska

   

author / autor:

Monika Krajewska    

title / tytuł:

Time of Stones   Czas kamieni

year of publication / data wydania:

1982    

photographs / fotografie:

Monika Krajewska    

text / tekst:

Anna Kamieńska    

language / język:

Polish [other language versions of the book in English and German]   polski [inne wersje książki po angielsku, niemiecku, francusku]

design / opracowanie graficzne:

Hubert Hilscher    

publisher / wydawca:

Interpress    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

202    

format / wymiary:

280 x 270 mm    

binding / oprawa:

hardcover   twarda

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

40000    

ISBN:

   

Imprint

ArtistMonika Krajewska
TitleCzas kamieni
PublisherInterpress
Published1982, Warszawa
Index

See also