20 June 2020

Mikołaj Długosz, ‘Pogoda ładna, aż żal wyjeżdżać’ (2006)

Mikołaj Długosz, ‘Pogoda ładna, aż żal wyjeżdżać’ (2006)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#Fotoklub]

summary / informacje o książce:

The album presents one hundred and thirty postcard photographs from the nineteen seventies and eighties. They were taken by professional photographers and they depict Polish holiday centres, swimming pools, parks and housing estates constructed from vast concrete slabs. The book was compiled by way of archival searches through the diapositives of the former, state-run Krajowa Agencja Wydawnicza (National Publishing Agency; KAW).   Album prezentuje 130 fotografii pocztówkowych z lat 70. i 80. wykonanych przez zawodowych fotografów i przedstawiających polskie ośrodki wczasowe i wypoczynkowe, pływalnie, parki, osiedla z wielkiej płyty. Książka powstała na podstawie kwerendy w archiwum diapozytywów po państwowym wydawnictwie KAW.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Mikołaj Długosz was born in Warsaw in 1975 and graduated from the Leon Schiller Polish National Film, Television and Theatre School in Łódź. He usually works with found and vernacular photographs, using them to compose original projects for publications and exhibitions.   Mikołaj Długosz (ur. 1975, Warszawa) – absolwent Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Fotograf pracujący zwykle z fotografiami znalezionymi i wernakularnymi, które komponuje w autorskie projekty wydawnicze i wystawiennicze.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Mikołaj Długosz    

title / tytuł:

Pogoda ładna, aż żal wyjeżdżać   Lovely Weather, It’s a Shame to Leave

year of publication / data wydania:

2006    

photographs / fotografie:

Mikołaj Długosz    

text / tekst:

Łukasz Gorczyca    

language / język:

Polish, English   polski, angielski

design / opracowanie graficzne:

Jerzy Gruchot (Full Metal Jacket)    

publisher / wydawca:

Korporacja Ha!Art    

place of publication / miejsce wydania:

Kraków    

pages / liczba stron:

160    

format / wymiary:

210 x 145 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

   

ISBN:

83-89911-48-5    

Imprint

ArtistMikołaj Długosz
TitlePogoda ładna, aż żal wyjeżdżać
PublisherKorporacja Ha!Art
Published2006, Kraków
Index

See also