20 June 2020

Mikołaj Długosz, ‘1994’ (2010)

Mikołaj Długosz, ‘1994’ (2010)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The album contains almost three hundred pack shots taken in 1994 in order to promote popular, everyday objects such as sugary drinks, personal stereos, disposable cutlery and so forth. Set in a specific period of time, albeit removed from their natural contexts, they personify the dreams of cheap, accessible goods to meet the consumption needs of Poles in the nineteen nineties. The photos come from the archives of Długosz’s mother, who is a professional photographer.   Album zawiera blisko 300 fotografii „pakszotowych” powstałych w 1994 roku na potrzeby promocyjne popularnych produktów codziennego użytku takich jak napoje słodzone, walkmeny, jednorazowe sztućce itp. Usytuowane w konkretnym czasie, choć wyjęte z naturalnego kontekstu uosabiają marzenia o tanich, dostępnych towarach realizujących potrzeby konsumpcyjne Polaków w latach 90. Fotografie pochodzą z archiwum matki artysty, która zawodowo zajmuje się fotografią.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Mikołaj Długosz was born in Warsaw in 1975 and graduated from the Leon Schiller Polish National Film, Television and Theatre School in Łódź. He usually works with found and vernacular photographs, using them to compose original projects for publications and exhibitions.   Mikołaj Długosz (ur. 1975, Warszawa) – absolwent Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Fotograf pracujący zwykle z fotografiami znalezionymi i wernakularnymi, które komponuje w autorskie projekty wydawnicze i wystawiennicze.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Mikołaj Długosz    

title / tytuł:

1994    

year of publication / data wydania:

2010    

photographs / fotografie:

Hanna Długosz    

text / tekst:

Adam Mazur, Jakub Żulczyk    

language / język:

Polish, English   polski, angielski

design / opracowanie graficzne:

Halina Mirowska    

publisher / wydawca:

Fundacja Bęc Zmiana    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

158    

format / wymiary:

212 x 145 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

   

ISBN:

978-83-62418-00-8    

Imprint

ArtistMikołaj Długosz
Title1994
PublisherFundacja Bęc Zmiana
Published2010, Warszawa
Index

See also