21 June 2020

‘Łowicz’ (1975)

‘Łowicz’ (1975)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

A synthetic monograph about the central Polish city of Łowicz, featuring a typical illustrated section documenting the historical and social realistic built landscape. The photographs were edited with the emphasis on their informational layer, to the detriment of their visual quality.   Syntetyczna monografia Łowicza z typową częścią ilustracyjną dokumentującą zabudowę historyczną i socmodernistyczną miasta. Fotografie edytowane z naciskiem na ich warstwę informacyjną, a szkodą dla jakości wizualnej.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Edward Hartwig was born in Moscow in 1909 and he died in Warsaw in 2003. The most important creator of artistic photography in the second half of the twentieth century, he was a co-founder of the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) and one of its activists. He was the author of several dozen photographic albums and an artistic photographer whose work encompassed a wide array of genres and a broad formal spectrum, ranging from travel, portrait and theatrical photography to photomontage and experimental, intensely rasterised studies verging on the abstract.   Edward Hartwig (ur. 1909, Moskwa – zm. 2003, Warszawa) – najważniejszy polski twórca fotografii artystycznej w II poł. XX wieku, współzałożyciel i działacz ZPAF, autor kilkudziesięciu albumów fotograficznych, fotografik o szerokim spektrum gatunkowym i formalnym: od fotografii krajoznawczej, portretowej i teatralnej po fotomontaże i eksperymentalne, silnie grafizowane studia z pogranicza abstrakcji.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Stanisław Marat, Tadeusz Papier, Gabriela Rajchert    

title / tytuł:

Łowicz    

year of publication / data wydania:

1975    

photographs / fotografie:

Edward Hartwig    

text / tekst:

Stanisław Marat, Tadeusz Papier, Gabriela Rajchert    

language / język:

Polish, with summary in English and Russian   polski, streszczenia angielskie i rosyjskie

design / opracowanie graficzne:

Stefan Bernaciński    

publisher / wydawca:

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

224    

format / wymiary:

220 x 205 mm    

binding / oprawa:

hardcover with dustjacket   twarda z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

10305    

ISBN:

   

Imprint

ArtistEdward Hartwig
TitleŁowicz
PublisherLudowa Spółdzielnia Wydawnicza
Published1975, Warszawa
Index

See also