20 June 2020

Wacław Biliński, ‘Łódź jaką znam’ (1963)

Wacław Biliński, ‘Łódź jaką znam’ (1963)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#Fotoklub]

summary / informacje o książce:

Adhering to the conventions of humanist reporting, the album presents life in the central Polish city of Łódź at the turn of the nineteen fifties and sixties. The portraits of its residents are set out in a story of post-war modernisation and the daily rhythm of a modern-day city.   Utrzymany w konwencji reportażu humanistycznego album przedstawiający życie Łodzi na przełomie lat 1950. i 1960. Portrety mieszkańców miasta ułożone w opowieść o powojennej modernizacji i codziennym rytmie nowoczesnego miasta.

comments / uwagi:

A radically amended re-edition entitled Łodzianie was published by Wydawnictwo Kusiński in 2018.   W 2018 roku ukazała się mocno zmieniona reedycja albumu pt. Łodzianie (Wydawnictwo Kusiński)

about the photographer / o fotografie:

Wacław Biliński, writer, journalist, screenwriter and photographer, was born in 1921 in Lwów, now Lviv in Ukraine, and died in Łódź in 1999. Having settled there in 1949, he was an active participant in the cultural life of the city and was involved professionally with Profil, a partially autonomous film studio, and a regional weekly, “Odgłosy”.   Wacław Biliński (ur. 1921, Lwów – zm. 1999, Łódź) – pisarz, dziennikarz, scenarzysta i fotograf. Od 1949 roku mieszkał w Łodzi i czynnie uczestniczył w życiu kulturalnym miasta, związany zawodowo z Zespołem Filmowym “Profil” i regionalnym czasopismem “Odgłosy”.

author / autor:

Wacław Biliński    

title / tytuł:

Łódź jaką znam    

year of publication / data wydania:

1963    

photographs / fotografie:

Wacław Biliński    

text / tekst:

Wacław Biliński    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Tadeusz Galewski; cover and title page design: Wacław Biliński, Krystyn Zieliński   Tadeusz Galewski; projekt okładki i strony tytułowej: Wacław Biliński, Krystyn Zieliński

publisher / wydawca:

Wydawnictwo Łódzkie    

 


place of publication / miejsce wydania:

Łódź    

pages / liczba stron:

176    

format / wymiary:

325 x 240 mm    

binding / oprawa:

hardcover   twarda

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

6750    

ISBN:

   

Imprint

See also