24 June 2020

Krzysztof Pijarski, ‘Lives of the Unholy’ (2013)

Krzysztof Pijarski, ‘Lives of the Unholy’ (2013)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

Here, black-and-white photos taken in Warsaw after the fall of communism present the empty city once the statues of the erstwhile leaders and activists had been removed. The book is an artistic documentation which addresses the theme of post-communist memory by juxtaposing the photos with shots of brief press reports about the fates of the eponymous ‘unholy’ figures and the authors’ descriptions concerning the history of particular monuments.   Wykonane w Warszawie czarno-białe fotografie przedstawiają puste miejsca po usuniętych po upadku komunizmu pomnikach przywódców i działaczy. Artystyczny dokument podejmuje temat pamięci po komunizmie przez zestawienie zdjęć z przefotografowanymi z prasy notkami dotyczącymi losów tytułowych “nieświętych” figur oraz odautorskim opisem historii poszczególnych pomników.

comments / uwagi:

A second edition of the book came out in the same year, 2013.   Książka miała drugie wydanie w tym samym 2013 roku.

about the photographer / o fotografie:

Krzysztof Pijarski was born in the Czech Republic, in the eastern city of Třinec, in 1980. An artist, photographer, photographic theorist, art historian, translator and a professor of the Leon Schiller Polish National Film School in the central city of Łódź, he is a member of various academic societies and the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers). Pijarski is an editor at “Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” (View. The Theory and Practice of Visual Culture) magazine and the author of numerous publications about contemporary art and photography, including the books “Archeologia modernizmu. Michael Fried, fotografia i nowoczesne doświadczenie sztuki” (An Archaeology of Modernism: Michael Fried, Photography and the Modern Experience of Art; 2017) and “(Po)Nowoczesne losy obrazów. Allan Sekula / Thomas Struth” ((Post)Modern Fates of Images; 2013).   Krzysztof Pijarski (ur. 1980, Trinec, Czechosłowacja) – artysta, fotograf, teoretyk fotografii, historyk sztuki, tłumacz, wykładowca łódzkiej PWSFiTV. Członek towarzystw naukowych i ZPAF. Redaktor magazynu “WIDOK”. Autor licznych publikacji o sztuce współczesnej i fotografii w tym książek: “Archeologia modernizmu. Michael Fried, fotografia i nowoczesne doświadczenie sztuki” (2017) i “(Po)Nowoczesne losy obrazów. Allan Sekula / Thomas Struth” (2013).

bibliography / bibliografia:

M. Dąbrowski, From the Lives of the Unholy series – Krzysztof Pijarski, w: “Culture.pl” https://culture.pl/en/work/from-the-lives-of-the-unholy-series-krzysztof-pijarski [data dostępu: 7 październik 2020]    

author / autor:

Krzysztof Pijarski    

title / tytuł:

Lives of the Unholy    

year of publication / data wydania:

2013    

photographs / fotografie:

Krzysztof Pijarski    

text / tekst:

Krzysztof Pijarski, Waldemar Baraniewski    

language / język:

English   angielski

design / opracowanie graficzne:

Anna Nałęcka, Krzysztof Pijarski    

publisher / wydawca:

Fundacja Archeologia Fotografii, Fotohof Editions    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa, Salzburg    

pages / liczba stron:

144    

format / wymiary:

205 x 135 mm    

binding / oprawa:

hardcover   twarda

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

500    

ISBN:

978-3-902675-92-7    

Imprint

ArtistKrzysztof Pijarski
TitleLives of the Unholy
PublisherFundacja Archeologia Fotografii, Fotohof Editions
Published2013, Warszawa, Salzburg
Index

See also