28 June 2020

Krzysztof Jaworski, Wojciech Wilczyk, ‘Kapitał w słowach i obrazach’ (2002)

Krzysztof Jaworski, Wojciech Wilczyk, ‘Kapitał w słowach i obrazach’ (2002)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

A selection of black-and-white photographs taken by Wilczyk at the turn of the twentieth and twenty-first centuries in Silesia illustrating a book of poetry by Krzysztof Jaworksi. The square photos, which were taken with a medium-format camera, have a distinctive black border indicating a full frame. They portray a devastated, impoverished district, wastelands, the vestiges of industry and squalid, working-class housing estates.   Wybór czarno-białych zdjęć Wojciecha Wilczyka wykonanych na przełomie wieków na Śląsku ilustruje wiersze Krzysztofa Jaworskiego. Fotografie, wykonane średnioobrazkowym aparatem w proporcjach kwadratu, mają charakterystyczną, wskazującą na pełen kadr czarną ramkę. Przedstawiają zrujnowaną, biedną dzielnicę, nieużytki, resztki przemysłu i brudne osiedla robotnicze.

comments / uwagi:

A German edition of the book was published by Polnische Versager Verlag and PIGASUS Polish Poster Gallery. It differed in terms of the layout, paper, typography and editing of the photographs. The black frames of the negatives, which were left visible in the 2002 edition, were cropped.   W 2004 roku nakładem Polnische Versager Verlag i PIGASUS Polish Poster Gallery w Berlinie wydano niemiecką wersję książki, która róźni się układem, formatem, papierem i typografią, a także edycją fotografii – obcięte zostały widoczne w wydaniu z 2002 roku czarne ramki negatywów.

about the photographer / o fotografie:

Wojciech Wilczyk, born in Krakow in 1961, is a Polish studies expert, art critic, educator, curator and photographer specialising in architecture, including industrial. In the nineteen nineties, he was devoted to black-and-white, analogue photography; post-2000, he gradually shifted to colour and digital technology. The themes he tackles in the projects he carries out over many years include the memory and extermination of the Jews.   Wojciech Wilczyk (ur. 1961, Kraków) – polonista, poeta, krytyk sztuki, pedagog, kurator, fotograf specjalizujący się w fotografii architektury. W latach 1990. oddany analogowej fotografii czarno-białej, po roku 2000. stopniowo przechodzi na kolor i technikę cyfrową. W swoich wieloletnich projektach fotograficznych podejmuje m.in. tematy pamięci oraz zagłady Żydów.

bibliography / bibliografia:

https://culture.pl/en/work/capital-in-words-and-images-krzysztof-jaworski-and-wojciech-wilczyk polishphotobooks blog    

author / autor:

Krzysztof Jaworski, Wojciech Wilczyk    

title / tytuł:

Kapitał w słowach i obrazach    

year of publication / data wydania:

2002    

photographs / fotografie:

Wojciech Wilczyk    

text / tekst:

Krzysztof Jaworski    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

   

publisher / wydawca:

Zakład Wydawniczy SFS    

place of publication / miejsce wydania:

Kielce    

pages / liczba stron:

64    

format / wymiary:

150 x 150 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

   

ISBN:

83-88710-49-4    

Imprint

ArtistWojciech Wilczyk
TitleKapitał w słowach i obrazach
PublisherZakład Wydawniczy SFS
Published2002, Kielce
Index

See also