26 June 2020

Krzysztof Hejke, ‘Polska romantyczna’ (1994)

Krzysztof Hejke, ‘Polska romantyczna’ (1994)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

Krzysztof Hejke’s first album and, at the same time, one of the first, fine art photography travel albums about Poland to be published post-1989 and the fall of communism. A romantic vision of a country immersed in atmospheric landscapes, village life and religion, with numerous images of bygone times, crumbling historical sites and sunsets.  

Pierwszy album Krzysztofa Hejke i zarazem jeden z pierwszych artystycznych albumów krajoznawczych o Polsce wydany po 1989 roku. Romantyczna, zanurzona w nastrojowych pejzażach, życiu wiejskim i religijnym wizja kraju. Liczne obrazy przemijającego czasu, zapadających się zabytków i zachodów słońca.


comments / uwagi:

The book, which was printed in Germany, won a range of awards in national editorial competitions.   Książka, drukowana w Niemczech, zdobyła szereg nagród w krajowych konkursach edytorskich.

about the photographer / o fotografie:

Krzysztof Hejke was born in Warsaw in 1962. A photographer and cinematographer, he graduated from the Institute of Photography in Prague and the Leon Schiller National Film, Theatre and Television School in Łódź, in central Poland, where he is now a professor. He specialises in travel, landscape and documentary photography and is the author of numerous albums, most of which are focused on Poland’s eastern borderlands.   Krzysztof Hejke (ur. 1962, Warszawa) – fotograf i operator filmowy, absolwent Instytutu Fotografii Artystycznej w Pradze i PWSFTiT w Łodzi, gdzie jest profesorem. Specjalizuje się w fotografii krajoznawczej, dokumentalnej i pejzażowej, jest autorem wielu albumów fotograficznych, w większości poświęconych tematyce kresowej.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Krzysztof Hejke    

title / tytuł:

Romantic Poland   Polska romantyczna

year of publication / data wydania:

1994    

photographs / fotografie:

Krzysztof Hejke    

text / tekst:

Marek Rostworowski    

language / język:

Polish (captions also in English)   polski, podpisy do fotografii dodatkowo w języku angielskim

design / opracowanie graficzne:

Leon Urbański    

publisher / wydawca:

Editions Spotkania    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

192    

format / wymiary:

305 x 240 mm    

binding / oprawa:

    twarda kaszerowana z obwolutą

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

   

ISBN:

83-7115-016-04    

Imprint

ArtistKrzysztof Hejke
TitlePolska romantyczna
PublisherEditions Spotkania
Published1994, Warszawa
Index

See also