30 June 2020

‘Kraków. cztery pory roku w fotografii Henryka Hermanowicza’ (1958)

‘Kraków. cztery pory roku w fotografii Henryka Hermanowicza’ (1958)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

“A picture of Krakow, drawn with heart and lens (…)”, as Hermanowicz himself wrote in his own dedication to what is one of the best photo albums of Krakow in artistic and editorial terms. It contains one hundred and sixty of his photographs in vertical format, presenting fragments of the architecture of historical Krakow and the life of the city playing out against its background. The depictions are picturesque and romantic, but also modern.   “Obraz Krakowa narysowany sercem i soczewką” – jeden z najlepszych pod względem artystycznym i edytorskim albumów fotograficznych Krakowa. Zawiera 160 całostronnicowych fotografii Hermanowicza w pionowym formacie, przedstawiających w malowniczy, romantyczny, ale i nowoczesny sposób fragmenty architektury dawnego Krakowa i toczącego się na jej tle życia miejskiego.

comments / uwagi:

There are six editions of the album. The last one came out in 1982. They differ from each other in terms of the selection of photos, the covers, the printing technique and the format.   Album miał sześć wydań (ostatnie w 1982 roku) różniących się od siebie doborem zdjęć, okładką, techniką druku i formatem.

about the photographer / o fotografie:

Henryk Hermanowicz was born in Vilnius in 1912 and died in Krakow in 1992. A fine arts photographer who specialised in landscapes and urban views, he studied under photographic pioneer Jan Bułhak, whose concept of Polish photography remained an influence on him. He became a member of the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) in 1947. The author of more than a dozen travel albums, he is particularly well-known for his pre-war photographs of the city of Krzemieniec/Kremenets’ and his atmospheric, post-war views of Krakow.   Henryk Hermanowicz (ur. 1912, Wilno – zm. 1992, Kraków) – artysta fotografik specjalizujący się w tematyce krajobrazowej i widokach miejskich, uczeń Jana Bułhaka, pozostający pod wpływem jego koncepcji fotografii ojczystej. Członek ZPAF od 1947 roku, autor kilkunastu albumów krajoznawczych, znany szczególnie z przedwojennych fotografii Krzemieńca i powojennych, nastrojowych widoków Krakowa.

bibliography / bibliografia:

https://culture.pl/en/work/krakow-four-seasons-henryk-hermanowicz

polishphotobooks blog

   

author / autor:

   

title / tytuł:

Kraków. cztery pory roku w fotografii Henryka Hermanowicza    

year of publication / data wydania:

1958    

photographs / fotografie:

Henryk Hermanowicz    

text / tekst:

Jerzy Banach    

language / język:

Polish, English, French, German, Russian   polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

design / opracowanie graficzne:

Adam Młodzianowski (obwoluta i strona tytułowa)    

publisher / wydawca:

Wydawnictwo Literackie    

place of publication / miejsce wydania:

Kraków    

pages / liczba stron:

198+44    

format / wymiary:

330 x 242 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

15205    

ISBN:

   

Imprint

ArtistHenryk Hermanowicz
TitleKraków. cztery pory roku w fotografii Henryka Hermanowicza
PublisherWydawnictwo Literackie
Published1958, Kraków
Index

See also