24 June 2020

‘Kieleckie krajobrazy’ (1983)

‘Kieleckie krajobrazy’ (1983)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

An extensive album of landscape photography, the book sums up the work of the artists connected with the Kielce Landscape School, of which Paweł Pierściński was the founder and spiritus movens. The artistic, black-and-white studies of landscapes and arable fields are supplemented by shots of industrial facilities in the Kielce region. The sequence of photos is also interspersed with portraits of the photographers and their biographical notes.   Obszerny album fotografii pejzażowej podsumowujący dorobek twórców Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, której twórcą i spirtus movens był Paweł Pierściński. Artystyczne, czarno-białe studia krajobrazu i pól uprawnych uzupełniają zdjęcia zakładów przemysłowych kielecczyzny. W ciąg obrazów wplecione są również portety fotografików wraz z ich biogramami.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Paweł Pierściński was born in the south-central city of Kielce in 1938 and he died there in 2017. A photographer, critic, curator, activist and driving force in the photographic movement, he was a founder of the Kielce Landscape School. He joined the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) in 1964, established a local branch and then went on to found the District Branch for the Swiętokrzyski region, which encompasses Kielce. He specialised in photographing landscape, travel and industrial photography.   Paweł Pierściński (ur. 1938, Kielce – zm. 2017, Kielce) – fotografik, krytyk, kurator, działacz i animator ruchu fotograficzngo, twórca tzw. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Członek ZPAF od 1964 roku, założyciel delegatury, a następnie Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF. Specjalizował się w fotografii pejzażowej, krajoznawczej i przemysłowej.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

   

title / tytuł:

Kielce Landscapes   Kieleckie krajobrazy

year of publication / data wydania:

1983    

photographs / fotografie:

Janusz Buczkowski, Jerzy Burczyn, Wacław Cisłowski, Franciszek Gładysz, Sywester Godzic, Henryk Grabarczyk, Romuald Janion, Tadeusz Jakubik, Piotr Kaleta, Jerzy Kamoda, Stanisław Lipka, Andrzej Massalski, Edmund Massalski, Tadeusz Moszyński, Jerzy Mąkowski, Andrzej Pęczalski, Jerzy Piątek, Henryk Pieczul, Paweł Pierściński, Zygfryd Sarnat, Jan Siudowski, Jan Spałwan, Stanisław Sudnik, Mieczysław Tomczyk, Andrzej Ziemkiewicz    

text / tekst:

Paweł Pierściński    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Ewa i Aleksander Kornijaszowie    

publisher / wydawca:

Krajowa Agencja Wydawnicza    

place of publication / miejsce wydania:

Kraków    

pages / liczba stron:

368    

format / wymiary:

270 x 275 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure, offset   rotograwiura, offset

print run / nakład:

23550    

ISBN:

83-03-00052-7    

Imprint

See also