25 June 2020

Kazimierz Saysse-Tobiczyk, ‘Tatry w śniegu’ (1962)

Kazimierz Saysse-Tobiczyk, ‘Tatry w śniegu’ (1962)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

The album was published to mark the 1962 International Ski Federation championships, which were held in Tatra Mountain town of Zakopane. One of the most beautiful collections of photos of the Tatras, it is dominated by chiaroscuro views of snowy slopes, ridges and trees, along with shots documenting sporting and tourist activities in the mountains; winter climbing and skiing. A considerable number of the photographs are the work of two photographers connected with Zakopane, Krystyna Gorazdowska and Władysław Werner.   Album wydany z okazji Mistrzostw Świata w narciarstwie (FIS 1962) w Zakopanem. Jeden z najpiękniejszych zbiorów fotografii tatrzańskich, dominują w nim światłocieniowe widoki ośnieżonych stoków, grani i drzew oraz zdjęcia dokumentujące aktywność sportową i turystyczną w górach – wspinaczkę zimową i narciarstwo. Wśród autorów sporo zdjęć fotografów związanych z Zakopanem: Krystyny Gorazdowskiej i Władysława Wernera.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografie:

Kazimierz Saysse-Tobiczyk was born in the south-eastern city of Gorlice in 1891 and he died in Warsaw in 1980. A man of letters, columnist, traveller and alpine skier, he was a lawyer by education and a keen amateur photographer. He was the author and editor of numerous books and albums on mountain-related themes. An exhibition connected with one of his publications, “Sto książek o ziemi polskiej Kazimierza Saysse-Tobiczyka” (One Hundred Books about Poland by Kazimierz Saysse-Tobiczyk) was held in Warsaw in 1966.   Kazimierz Saysse-Tobiczyk (ur. 1891, Gorlice – zm. 1980, Warszawa) – literat, publicysta, turysta i narciarz wysokogórski, z wykształcenia prawnik, zajmował się też amatorsko fotografią. Autor i redaktor wielu książek i albumów o tematyce górskiej. W 1966 roku w Warszawie odbyła się wystawa jego publikacji “Sto książek o ziemi polskiej Kazimierza Saysse-Tobiczyka”.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Kazimierz Saysse-Tobiczyk    

title / tytuł:

The Snowbound Tatras   Tatry w śniegu

year of publication / data wydania:

1962    

photographs / fotografie:

Krystyna Gorazdowska, Jerzy Hajdukiewicz, Edward Hartwig, Tadeusz Link, Paweł Mystkowski, Tadeusz Olszewski, Roman Petrycki, Kazimierz Saysse-Tobiczyk, Roman Serafin, Władysław Werner i inni    

text / tekst:

Kazimierz Saysse-Tobiczyk    

language / język:

Polish (summaries and captions in English, French, German and Russian)   polski, streszczenia i podpisy: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

design / opracowanie graficzne:

obwoluta i strona tytułowa Wiktor Górka    

publisher / wydawca:

Sport i Turystyka    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

196+16    

format / wymiary:

285 x 210 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

8250    

ISBN:

   

Imprint

ArtistKrystyna Gorazdowska, Jerzy Hajdukiewicz, Edward Hartwig, Tadeusz Link, Paweł Mystkowski, Tadeusz Olszewski, Roman Petrycki, Kazimierz Saysse-Tobiczyk, Roman Serafin, Władysław Werner
TitleThe Snowbound Tatras
PublisherSport i Turystyka
Published1962, Warszawa
Index

See also