24 October 2020

Joanna Helander, ‘Kobieta. En bok om kvinnor i Polen’ (1978)

Joanna Helander, ‘Kobieta. En bok om kvinnor i Polen’ (1978)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

This photographic documentary depicting women’s living and working conditions under social realism was shot mainly in Upper Silesia. The photos, supplemented by conversations with the book’s central characters, create a model example of socially engaged, original reporting published with the distance conferred by emigration. Many of the shots went on to be published and exhibited time and again, becoming icons and establishing Helander as a superb portraitist and documentarian.   Fotograficzny dokument, zrealizowany w większości na Górnym Śląsku, ukazujący warunki życia i pracy polskich kobiet w warunkach realnego socjalizmu. Fotografie, uzupełnione rozmowami z bohaterkami książki, tworzą modelowy przykład zaangażowanego społecznie, autorskiego reportażu, opublikowanego z emigracyjnego dystansu. W książce znalazło się wiele ikonicznych zdjęć Helander, które były później wielokrotnie publikowane, wystawiane i ugruntowały reputację artystki jako znakomitej portrecistki i dokumentalistki.

comments / uwagi:

   

about the photographer / o fotografce:

Joanna Helander was born in the southern city of Ruda Śląsk. A photographer, documentary filmmaker, writer and translator, she was involved with the opposition during the communist era and was forced to emigrate in 1971. She went to Sweden, which was where she studied photography. In the mid nineteen seventies, she began visiting Poland regularly and documenting daily life in the communist People’s Republic. She was involved in supporting independent culture in the nineteen eighties. Helander is the author of numerous photographic and film portraits of personalities from the Polish cultural scene, including Wisława Szymborska, to whom she dedicated one of her photobooks.   Joanna Helander (ur. 1948, Ruda Śląska) – fotografka, autorka filmów dokumentalnych, pisarka i tłumaczka. Zaangażowana w działalność opozycyjną, zmuszona do emigracji w 1971 roku do Szwecji, gdzie odbyła studia fotograficzne. Od połowy lat 1970. regularnie odwiedzała Polskę dokumentując życie codzienne w PRL. W latach 1980. zaangażowana we wspieranie kultury niezależnej. Autorka licznych fotograficznych i filmowych portretów osobistości polskiej kultury, m.in. Wisławy Szymborskiej, której poświęciła jedną ze swoich książek fotograficznych.

bibliography / bibliografia:

Ł. Gorczyca, A. Mazur (red.), Fotoblok. Europa Środkowa w książkach fotograficznych, Kraków 2019, s. 258-261    

author / autorka:

Joanna Helander    

title / tytuł:

Kobieta. A Book About Women in Poland   Kobieta. En bok om kvinnor i Polen

year of publication / data wydania:

1978    

photographs / fotografie:

Joanna Helander    

text / tekst:

Joanna Helander    

language / język:

Swedish   szwedzki

design / opracowanie graficzne:

   

publisher / wydawca:

Fyra Förläggare    

place of publication / miejsce wydania:

Helsingborg    

pages / liczba stron:

128    

format / wymiary:

280 x 210 mm    

binding / oprawa:

hardcover   twarda kaszerowana

printing technique / technika druku:

offset    

print run / nakład:

   

ISBN:

91-85246-23-9​    

Imprint

ArtistJoanna Helander
TitleKobieta. En bok om kvinnor i Polen
PublisherFyra Förläggare
Published1978, Helsingborg
Index

See also