27 June 2020

Jan Popłoński, ‘Odra’ (1977)

Jan Popłoński, ‘Odra’ (1977)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

Published in Polish, English and German, the book tells a propagandist story of the modernisation of communist Poland, with extensive captions accompanying the photographs. As Popłoński made his way along the Odra River, which marks the Polish-German border, he photographed industrial and cultural centres, picturesque villages and small towns, untamed nature and, above all, the river itself.   Wydana w trzech wersjach językowych – polskiej, angielskiej i niemieckiej – książka jest propagandową opowieścią o modernizacji komunistycznej Polski. Zdjęciom towarzyszą rozbudowane podpisy. Podążając z nurtem rzeki, wyznaczającej granicę polsko-niemiecką, Popłoński fotografuje zarówno ośrodki przemysłowe i centra kultury, jak i malownicze wsie i miasteczka, dziką przyrodę, a nade wszystko samą rzekę.

comments / uwagi:

In addition to Popłoński’s photographs, the album also features single shots by Stefan Arczyński and from agencies. There are some minor differences between the Polish and German publications.   Oprócz zdjęć Popłońskiego w albumie wykorzystano również pojedyncze fotografie Stefana Arczyńskiego oraz agencyjne. Nieznaczne różnice w wydaniach polskim i niemieckim.

about the photographer / o fotografie:

Jan Popłoński was a photojournalist who worked with “Polska” (Poland) and “Nasza Ojczyzna” (Our Homeland) magazines. His works also appeared in other periodicals; “Ty i Ja” (You and I), “Świat” (World) and “Kobieta i Życie”.   Jan Popłoński – fotoreporter, współpracownik magazynów “Polska” i “Nasza Ojczyzna”. Publikował także w “Ty i Ja”, “Świat”, “Kobieta i Życie”.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Jan Popłoński    

title / tytuł:

Odra    

year of publication / data wydania:

1977    

photographs / fotografie:

Jan Popłoński, Stefan Arczyński    

text / tekst:

Ignacy Rutkiewicz    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Henryk Białoskórski    

publisher / wydawca:

Interpress    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

272    

format / wymiary:

275 x 225 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover with dustjacket   twarda płócienna z obwolutą

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

   

ISBN:

   

Imprint

ArtistJan Popłoński, Stefan Arczyński
TitleOdra
PublisherInterpress
Published1977, Warszawa
Index

See also