23 June 2020

Jan Bułhak, ‘Wilno. 20 widoków z fotografji J. Bułhaka’ (1937)

Jan Bułhak, ‘Wilno. 20 widoków z fotografji J. Bułhaka’ (1937)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

A travel-type album featuring popular shots of the most important buildings and places in Vilnius, the book was meticulously put together in editorial terms, with the reproductions printed on heavy paper and protected by tissue overlays.   Wydawnictwo albumowe o charakterze krajoznawczym z popularnymi ujęciami najważniejszych budowli i miejsc w Wilnie. Publikacja starannie opracowana pod względem edytorskim, reprodukcje na grubym papierze z pergaminowymi przekładkami.

comments / uwagi:

A copy was bound by the publisher in linen from the Vilnius region, which was a popular and prized regional fabric in the nineteen thirties.   Egzemplarz oprawiony wydawniczo w len wileński – popularną i cenioną w latach 1930. tkaninę regionalną.

about the photographer / o fotografie:

Jan Bułhak was born in the village of Ostaszyn/Astašyn in 1876 and he died in the town of Giżycko in north-east Poland in 1950. A pioneer of Polish fine arts photography, he was also a theorist and critic of the form. Bułhak was a driving force in the photo clubs and union movement; he co-founded Fotoklub Wileński (the Vilnius Photoclub) in 1927, Photoclub Polski (the Polish Photoclub) in 1929 and the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) in 1947. He was connected with Vilnius and its environs for most of his life and that was where his most important photographic series were taken. He remained true to the tradition of pictorialism. In the late nineteen thirties, he formulated a programme of Polish photography which he also developed during the changing political realities of the Second World War. He specialised primarily in travel photography, landscapes and historical architecture.   Jan Bułhak (ur. 1876, Ostaszyn – zm. 1950, Giżycko) – pionier polskiej fotografii artystycznej, jej teoretyk i krytyk, animator ruchu klubowego i związkowego, współzałożyciel Fotoklubu Wileńskiego (1927), Fotoklubu Polskiego (1929) i ZPAF (1947). Przez większość życia związany z Wileńszczyzną gdzie powstały jego najważniejsze cykle fotograficzne. W swojej twórczości fotograficznej wierny tradycji piktorializmu. Pod koniec lat 1930. sformułował program fotografii ojczystej, który rozwijał również w zmienionych realiach politycznych po II wojnie światowej. Specjalizował się przede wszystkim w fotografii krajoznawczej, pejzażach i fotografii architektury historycznej.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Jan Bułhak    

title / tytuł:

Wilno. 20 widoków z fotografji J. Bułhaka    

year of publication / data wydania:

1937    

photographs / fotografie:

Jan Bułhak    

text / tekst:

   

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

   

publisher / wydawca:

Władysław Bukowski    

place of publication / miejsce wydania:

Wilno    

pages / liczba stron:

44    

format / wymiary:

175 x 245 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover   twarda płócienna

printing technique / technika druku:

druk typograficzny, rotograwiura    

print run / nakład:

   

ISBN:

   

Imprint

ArtistJan Bułhak
TitleWilno. 20 widoków z fotografji J. Bułhaka
PublisherWładysław Bukowski
Published1937, Wilno
Index

See also