26 June 2020

Jan Bułhak, ‘Wędrówki fotografa w słowie i obrazie. VIII-IX. Pejzaż Wilna’ (1936)

Jan Bułhak, ‘Wędrówki fotografa w słowie i obrazie. VIII-IX. Pejzaż Wilna’ (1936)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

A travel-type album featuring popular shots of the most important buildings and places in Vilnius, the book was meticulously put together in editorial terms, with the reproductions printed on heavy paper and protected by tissue overlays.   Literacka gawęda topograficzna Bułhaka poświęcona Wilnu, zilustrowana 38 fotografiami autora. Siódmy tom z autorskiej serii fotografa, ukazującej szerszy, kulturowy kontekst jego fotografii i jej źródła w krajobrazie Ziemi Wileńskiej.

comments / uwagi:

The text and illustration for this book were printed on chalk-coated art paper from the J. Franaszek, Sp. Akc. factory in Warsaw. The original illustrations were created by Bułhak on bromide paper produced by a Polish manufacturer, Alfa, in the north-central city of Bydgoszcz. The plates for the illustration were the work of Feliks Zaniewski’s zincography works in Vilnius.   Ilustracje niniejszej książki zostały odbite na papierze kredowym z krajowej fabryki J. Franaszek, Sp. Akc. w Warszawie. Oryginały ilustracji zostały wykonane przez autora na papierze bromowym z krajowej fabryki Alfa w Bydgoszczy. Klisze ilustracji wykonał zakład cynkograficzny Feliksa Zaniewskiego w Wilnie.

about the photographer / o fotografie:

Jan Bułhak was born in the village of Ostaszyn/Astašyn in 1876 and he died in the town of Giżycko in north-east Poland in 1950. A pioneer of Polish fine arts photography, he was also a theorist and critic of the form. Bułhak was a driving force in the clubs and union movement; he co-founded Fotoklub Wileński (the Vilnius Photoclub) in 1927, Photoclub Polski (the Polish Photoclub) in 1929 and the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) in 1947. He was connected with Vilnius and its environs for most of his life and that was where his most important photographic series were taken. He remained true to the tradition of pictorialism. In the late nineteen thirties, he formulated a programme of Polish photography which he also developed during the changing political realities of the Second World War. He specialised primarily in travel photography, landscapes and historical architecture.   Jan Bułhak (ur. 1876, Ostaszyn – zm. 1950, Giżycko) – pionier polskiej fotografii artystycznej, jej teoretyk i krytyk, animator ruchu klubowego i związkowego, współzałożyciel Fotoklubu Wileńskiego (1927), Fotoklubu Polskiego (1929) i ZPAF (1947). Przez większość życia związany z Wileńszczyzną gdzie powstały jego najważniejsze cykle fotograficzne. W swojej twórczości fotograficznej wierny tradycji piktorializmu. Pod koniec lat 1930. sformułował program fotografii ojczystej, który rozwijał również w zmienionych realiach politycznych po II wojnie światowej. Specjalizował się przede wszystkim w fotografii krajoznawczej, pejzażach i fotografii architektury historycznej.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Jan Bułhak    

title / tytuł:

Wędrówki fotografa w słowie i obrazie. VIII-IX. Pejzaż Wilna    

year of publication / data wydania:

1936    

photographs / fotografie:

Jan Bułhak, Janusz Bułhak    

text / tekst:

Jan Bułhak    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

   

publisher / wydawca:

Nakładem “Przeglądu Fotograficznego”, Skład Główny Księgarni św. Wojciecha    

place of publication / miejsce wydania:

Wilno    

pages / liczba stron:

58+32    

format / wymiary:

230 x 152 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka

printing technique / technika druku:

letterpress   druk typograficzny

print run / nakład:

   

ISBN:

   

Imprint

ArtistJan Bułhak
TitleWędrówki fotografa w słowie i obrazie. VIII-IX. Pejzaż Wilna
PublisherNakładem "Przeglądu Fotograficznego", Skład Główny Księgarni św. Wojciecha
Published1936, Wilno
Index

See also