26 June 2020

Jan Bułhak, ‘Wędrówki fotografa w słowie i obrazie. III. Przez Ponary do Trok’ (1933)

Jan Bułhak, ‘Wędrówki fotografa w słowie i obrazie. III. Przez Ponary do Trok’ (1933)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

A tale of the landscapes around Vilnius and the author’s travels around the country, illustrated with twelve photographs, this is the third volume of a planned series by Bułhak himself. It shows the wide cultural context of his photography.   Ilustrowana 12 fotografiami gawęda o podwileńskim krajobrazie i wędrówkach krajoznawczych autora. Trzeci tom z autorskiej serii Bułhaka, ukazującej szerszy, kulturowy kontekst jego fotografii.

comments / uwagi:

The text and illustration for this book were printed on chalk-coated art paper from the J. Franaszek, Sp. Akc. factory in Warsaw. The original illustrations were created on Kodak’s Royal, Platinomatte and Nikko bromide papers. The plates for the illustration were the work of Feliks Zaniewski’s zincography works in Vilnius.   Tekst i ilustracje niniejszej książki zostały odbite na papierze kredowym z krajowej fabryki J. Franaszek, Sp. Akc. w Warszawie. Oryginały ilustracji zostały wykonane na papierach bromowych Kodaka “Royal”, “Platinomatte” i “Nikko”. Klisze ilustracji wykonał zakład cynkograficzny Feliksa Zaniewskiego w Wilnie.

about the photographer / o fotografie:

Jan Bułhak was born in the village of Ostaszyn/Astašyn in 1876 and he died in the town of Giżycko in north-east Poland in 1950. A pioneer of Polish fine arts photography, he was also a theorist and critic of the form. Bułhak was a driving force in the clubs and union movement; he co-founded Fotoklub Wileński (the Vilnius Photoclub) in 1927, Photoclub Polski (the Polish Photoclub) in 1929 and the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) in 1947. He was connected with Vilnius and its environs for most of his life and that was where his most important photographic series were taken. He remained true to the tradition of pictorialism. In the late nineteen thirties, he formulated a programme of Polish photography which he also developed during the changing political realities of the Second World War. He specialised primarily in travel photography, landscapes and historical architecture.   Jan Bułhak (ur. 1876, Ostaszyn – zm. 1950, Giżycko) – pionier polskiej fotografii artystycznej, jej teoretyk i krytyk, animator ruchu klubowego i związkowego, współzałożyciel Fotoklubu Wileńskiego (1927), Fotoklubu Polskiego (1929) i ZPAF (1947). Przez większość życia związany z Wileńszczyzną gdzie powstały jego najważniejsze cykle fotograficzne. W swojej twórczości fotograficznej wierny tradycji piktorializmu. Pod koniec lat 1930. sformułował program fotografii ojczystej, który rozwijał również w zmienionych realiach politycznych po II wojnie światowej. Specjalizował się przede wszystkim w fotografii krajoznawczej, pejzażach i fotografii architektury historycznej.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Jan Bułhak    

title / tytuł:

Wędrówki fotografa w słowie i obrazie. III. Przez Ponary do Trok    

year of publication / data wydania:

1933    

photographs / fotografie:

Jan Bułhak    

text / tekst:

Jan Bułhak    

language / język:

Polish   polski

design / opracowanie graficzne:

Projekt okładki Jan Kruszyński    

publisher / wydawca:

Skład Główny w Księgarni św. Wojciecha    

place of publication / miejsce wydania:

Wilno    

pages / liczba stron:

24    

format / wymiary:

247 x 170 mm    

binding / oprawa:

softcover   miękka

printing technique / technika druku:

letterpress   druk typograficzny

print run / nakład:

   

ISBN:

   

Imprint

ArtistJan Bułhak
TitleWędrówki fotografa w słowie i obrazie. III. Przez Ponary do Trok
PublisherSkład Główny w Księgarni św. Wojciecha
Published1933, Wilno
Index

See also