28 September 2020

Joanna Piotrowska, ‘Frantic’ (2017)

Joanna Piotrowska, ‘Frantic’ (2017)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#Fotoklub]

summary / informacje o książce:

The book presents a series entitled “Shelters”, which consists of black-and-white photographs taken in 2016 and 2017 in Warsaw, Lisbon and Rio de Janeiro. They depict temporary constructions built inside domestic interiors, on terraces and in gardens. Inspired by childhood games at home, they are show both empty and as ‘shelters’ occupied by a member of the household.   Książka przedstawia cykl czarno-białych fotografii “Shelters”, wykonanych w latach 2016-2017 w Warszawie, Lizbonie i Rio de Janeiro. Przedstawiają one prowizoryczne konstrukcje ze sprzętów domowych zbudowane przez znajomych artystki w ich własnych mieszkaniach. Inscenizowane fotografie, inspirowane dziecięcymi zabawami w dom, ukazują zarówno puste, jak i zamieszkane przez dorosłych, osobiste “schrony”.

comments / uwagi:

The book was published under the 2016 Premio Reda award organised by CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia in conjunction with the Artissma arts fair.   Książka została wydana w ramach nagrody Premio Reda 2016 zorganizowanej przez CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia we współpracy z targami sztuki Artissima

about the photographer / o fotografie:

Joanna Piotrowska was born in Warsaw in 1985 and graduated from the Academy of Fine Arts in Krakow and the Royal College of Art in London. She is one of the best-know photographers of her generation and has exhibited at the Museum of Modern Art in New York (2016), Tate Britain in London (2019) and Kunsthalle Basel in Switzerland (2019). She specialises in staged, black-and-white photographs which she uses to present psychological and emotional states.   Joanna Piotrowska (ur. 1985, Warszawa) – absolwentka krakowskiej ASP i londyńskiego RCA jest jedną z najbardziej znanych fotografek swojgo pokolenia. Piotrowska specjalizuje się w inscenizowanej fotografii czarno-białej, której używa do przedstawienia stanów psychicznych i emocjonalnych.

bibliography / bibliografia:

   

author / autor:

Joanna Piotrowska    

title / tytuł:

Frantic    

year of publication / data wydania:

2017    

photographs / fotografie:

Joanna Piotrowska    

text / tekst:

Sara e Chiara, Anouchka Grose, Pier Paolo Tamburelli    

language / język:

English   angielski

design / opracowanie graficzne:

Julia [Valerio Di Lucente, Erwan Lhuissier, Hugo Timm]    

publisher / wydawca:

Humboldt Books    

place of publication / miejsce wydania:

Milan    

pages / liczba stron:

108    

format / wymiary:

270 x 215 mm    

binding / oprawa:

cloth hardcover   twarda płócienna

printing technique / technika druku:

offset, tritone   offset, druk trytonowy

print run / nakład:

   

ISBN:

9788899385354    

Imprint

ArtistJoanna Piotrowska
TitleFrantic
PublisherHumboldt Books
Published2017, Milan
Index

See also