15 June 2020

[EN/UA] ‘Chambers of Radiance’ by Emilija Škarnulytė at PinchukArtCentre

Emilija Škarnulytė, 'Chambers of Radiance', exhibition view, courtesy of PinchukArtCentre © 2020
[EN/UA] ‘Chambers of Radiance’ by Emilija Škarnulytė at PinchukArtCentre
Emilija Škarnulytė, 'Chambers of Radiance', exhibition view, courtesy of PinchukArtCentre © 2020

The PinchukArtCentre (Kyiv, Ukraine) presents the solo exhibition Chambers of Radiance by Emilija Škarnulytė (Lithuania), the Main Prize Winner of the fifth Future Generation Art Prize. It includes a large-scale video and two lightbox photographs specially produced for the PinchukArtCentre.

An immersive cinematic environment, Chambers of Radiance is a meditation on the ruins of humanity as seen from a distant future. A snake crawls through nuclear reactors into a burial chamber. Deep-sea mining companies trawl the ocean floor amid coccolithophore plankton sinking to the bottom, carrying carbon with it. Jellyfish dance through the dark waters. A mirrored black liquid ceiling reflects our actions back to us. A future beyond reckoning drifts into view, where our advanced technology has become wreckage at the bottom of the ocean. In a theatre resembling an Etruscan tomb, we witness it all caught in a cycle of eternal return from life to death to rebirth.

In Chambers of Radiance, Škarnulytė dreams through post-human mythologies imagined through the modes and materials of contemporary science. Sunk into the sea and beyond into underworlds, Škarnulytė dives into deep time, from the cosmic and geologic to the ecological and political, showing us secret places and the otherwise invisible structures that hide there.

Björn Geldhof, curator of the exhibition and artistic director of the PinchukArtCentre:

„In her first solo exhibition at the PinchukArtCentre Škarnulytė expands her medium through the use of a monumental screen as an architectural structure combined with her signature mirrored walls and ceilings. The artist creates the effect of complete immersion in which one witnesses the world that is to come. In the work, Škarnulytė tackles the controversial issue of deep-sea mining, an up-and-coming industry that risks causing an irreversible loss of biodiversity in our oceans. Her poetic compilation of filmed, 3D constructed or acquired visual materials offers a non-linear narrative of intuitive writing while provoking associations far beyond the images themselves. It is in this play of unspoken interrelations that a dystopian future reveals itself. Škarnulytė proposes a world much like the Chernobyl exclusion zone, where human activity has ceased and nature has taken over. Or as Škarnulytė expresses it: «the ruins of human activity seen from a distant future»”.

Emilija Škarnulytė received the Main Prize of the fifth Future Generation Art Prize for her work “t1⁄2”, which stemmed from deep and extensive research, which she translated in a coherent and confident way. Her art was presented as a part of “The Future Generation Art Prize @ Venice 2019” exhibition – an official Collateral Event of the 58th International Art Exhibition – la Biennale di Venezia organised by the Victor Pinchuk Foundation and the PinchukArtCentre.

Emilija Škarnulytė, 'Chambers of Radiance', exhibition view, courtesy of PinchukArtCentre © 2020
Emilija Škarnulytė, 'Chambers of Radiance', exhibition view, courtesy of PinchukArtCentre © 2020
Emilija Škarnulytė, 'Chambers of Radiance', exhibition view, courtesy of PinchukArtCentre © 2020
Emilija Škarnulytė, 'Chambers of Radiance', exhibition view, courtesy of PinchukArtCentre © 2020
Emilija Škarnulytė, 'Chambers of Radiance', exhibition view, courtesy of PinchukArtCentre © 2020
Emilija Škarnulytė, 'Chambers of Radiance', exhibition view, courtesy of PinchukArtCentre © 2020
Emilija Škarnulytė, 'Chambers of Radiance', exhibition view, courtesy of PinchukArtCentre © 2020
Emilija Škarnulytė, 'Chambers of Radiance', exhibition view, courtesy of PinchukArtCentre © 2020
Emilija Škarnulytė, 'Chambers of Radiance', exhibition view, courtesy of PinchukArtCentre © 2020

[UA]

PinchukArtCentre представляє персональну виставку «Покої сяйва» Емілії Шкарнуліте (Литва), володарки головної премії 5-го конкурсу Future Generation Art Prize. Експозиція включає в себе масштабну відеоінсталяцію та дві фотографії в лайтбоксах, спеціально створені для PinchukArtCentre.

Кінематографічне середовище з ефектом повного занурення «Покої сяйва» – це медитація на руїнах людської діяльності в контексті погляду з далекого майбутнього. Змія заповзає через атомні реактори у гробниці. Компанії з глибоководного добутку тралять океанське дно та в процесі несуть туди вуглець, незважаючи на кокколітофорний планктон, який там знаходиться. Медузи танцюють у темних водах. На поверхні дзеркальної чорної стіни відбиваються наші дії. У полі зору опиняється майбутнє, яке неможливо прорахувати, де наші передові технології перетворилися на уламки, що спочивають на дні океану. У театрі, подібно до етруських гробниць, ми спостерігаємо, як все це стає частиною вічного циклу переходів з життя у смерть і у переродження.

У «Покоях сяйва» Шкарнуліте мріє категоріями пост-людської міфології, уявленими за допомогою засобів та матеріалів сучасної науки. Занурюючись у море і далі, у потойбічні світи, Шкарнуліте пірнає в глибини часу – космічні, геологічні, екологічні та політичні – відкриваючи нам потаємні місця та невидимі за інших обставин структури, що криються в них.

Бйорн Гельдхоф, куратор виставки та арт-директор PinchukArtCentre:

«В рамках своєї першої персональної виставки в PinchukArtCentre Шкарнуліте розширює свій діапазон медіумів через використання монументального екрану в якості архітектурної конструкції в поєднанні зі своїми «фірмовими» дзеркальними стінами та стелями. Художниця створює повний ефект занурення, де ми стаємо свідками світу майбутнього. У своїй творчості Шкарнуліте досліджує питання глибоководного видобутку – промислової сфери, що може спричинити незворотну втрату біологічного розмаїття в наших океанах. Її поетична добірка фільмованих, створених з використанням 3D та придбаних візуальних матеріалів, пропонує нелінійний наратив інтуїтивного письма й породжує асоціації, що виходять далеко за межі самих зображень. Саме у цій грі негласних взаємозв’язків відкривається антиутопічне майбутнє. Шкарнуліте пропонує заглянути у світ, у якому, подібно до територій довкола Чорнобиля після ядерної катастрофи, припинилася людська діяльність, і верх бере природа. Або, за висловленням самої Шкарнуліте: “руїни людської діяльності через погляд з далекого майбутнього”».

Емілія Шкарнуліте була нагороджена Головною премією 5-го конкурсу Future Generation Art Prize за її відео-роботу «t1⁄2», яка була результатом глибокого та масштабного дослідження. Її робота була представлена в рамках виставки «The Future Generation Art Prize @ Venice 2019», яка увійшла до офіційної паралельної програми 58-ї Міжнародної виставки мистецтв – la Biennale di Venezia – і була організована Фондом Віктора Пінчука та PinchukArtCentre.

Imprint

ArtistEmilija Škarnulytė
ExhibitionChambers of Radiance
Place / venuePinchukArtCentre, Kyiv
Dates9 February – May 2020
Curated byBjörn Geldhof
PhotosMaksym Bilousov
Websitenew.pinchukartcentre.org/en
Index

See also