30 March 2020

[EN/RO] ‘BRUIAJ’ at Art Encounters Foundation

[EN]

The exhibition BRUIAJ, the third episode in the series of collaborations between the artists Michele Bressan, Lea Rasovsky, and Larisa Sitar, bears witness to a generation solidarity that sets the frame for a dialogue developed naturally, spanning a long period of time.

BRUIAJ focuses on exploring the topography of memory unfolding raw images, atavistic and enigmatic visions of personal and collective histories, never processed till their deepest layer. Residues lurking in these folds disturb even the clearest of the stories. This disturbance forces the path of visual experience to multiple detours, diversions and surprises stemming from themes such as the aesthetics of the private space, the everyday eeriness, funeral rites, military arsenal, ruin, and disappearance.

On the one hand, the artworks of the three artists bring to the fore the innocence of discovering, with genuine curiosity, the inner and outer world, on the other, they let the door open for fiction to set in and build its own version of reality, “enhanced” by 3D modelling or excessive adornment. In between irony and melancholy, the works reflect the artists’ concern for the relationship between a false antiquity necessary for embedding in collective mythologies, including those of the artistic act, and the updated references to personal landmarks, describing their attitude in relation to the passing of time and to history. The “mess” the artists create influence the overall vibe, sometimes intimate and familiar, sometimes harsh and abrasive, of a space outlined by drawings, installations, bas-relief, and in-situ interventions.

The positions in which we meet again Michele Bressan, Lea Rasovsky, and Larisa Sitar derive from a core of already existing recent works, but also from new productions, specially made for this exhibition.

[RO]

Expoziția BRUIAJ, al treilea episod al colaborării dintre artiștii Michele Bressan, Lea Rasovszky și Larisa Sitar, stă mărturie pentru o solidaritate de generație în jurul căreia se construiește un dialog firesc, întins pe o perioadă lungă de timp.

BRUIAJ se concentrează pe explorarea topografiei memoriei sub faldurile căreia se ivesc imaginile brute, atavice și misterioase ale istoriilor personale și colective, neprelucrate complet. Pliurile acestora ascund mereu reziduuri care bruiază chiar și cele mai limpezi narațiuni. Acest bruiaj conduce traseul experienței vizuale spre multiple ramificații, deturnări și surprize apărute pe tulpinile unor teme precum: estetica spațiului domestic, grotescul cotidian, ritualul funerar, arsenalul militar, ruina și dispariția.

Pe de-o parte, lucrările artiștilor aduc în actualitate inocența descoperirii lumii exterioare și interioare cu o curiozitate autentică, iar pe de altă parte lasă ficțiunea să intervină și să-și construiască propria versiune asupra realității „îmbunătățite” de simulările 3D sau de ornamentele excesive. Plasate între ironie și melancolie, lucrările reflectă preocuparea artiștilor pentru relația dintre o antichitate butaforică, necesară fixării unor mitologii colective, inclusiv referitoare la actul artistic, și actualizarea unor repere personale în măsură să descrie propria atitudine în fața trecerii timpului și în relație cu istoria. „Dezordinea” creată de artiști contribuie la atmosfera uneori intimă, familiară, alteori abrazivă și metalică, a unui spațiu în care se pot vedea desene, instalații, fotografii, basoreliefuri și intervenții in-situ.

Ipostazele în care-i regăsim pe Michele Bressan, Lea Rasovszky și Larisa Sitar se construiesc atât pe un fond de lucrări existente recente, cât și pe noi producții, realizate special cu această ocazie.

Imprint

ArtistMichele Bressan, Lea Rasovszky, Larisa Sitar
ExhibitionBRUIAJ
Place / venueArt Encounters Foundation, Timisoara
Dates28 February – 15 April 2020
Curated byDiana Marincu
Photosinfi.ro
Websiteartencounters.ro/en/home-en/
Index

See also