6 July 2021

[EN/PL] ‘Meringue Soup’ by Dominika Olszowy at Studio BWA Wrocław Gallery

Dominika Olszowy, 'Leucoma', 2021, exhibition view at Studio BWA Wrocław
[EN/PL] ‘Meringue Soup’ by Dominika Olszowy at Studio BWA Wrocław Gallery
Dominika Olszowy, 'Leucoma', 2021, exhibition view at Studio BWA Wrocław

[EN]

A bowl of sense, I stir in it nervously, using my extended handle. The extension of me leaves my condiments in the pot, they disconnect from the lengthened fingers and leave enough quantity of what I want to feed with. Rough measures of everything. Time goes on. Occasional stirring is required, otherwise the stuff will stick to the bottom. Crumbs embedded in the table top tear the cloth.

These are my notes from the pot.

The starting point of Dominika Olszowy’s exhibition is a need for deepening the creative process, and it requires appropriate time. The eponymous “meringue soup” is a paraphrase of an artwork as a result of a number of manual and intellectual activities performed depending on the mood or in accordance with the character.

The exhibition displays a spiritual ambience characteristic of Olszowy’s works. Arranging the Studio BWA Wrocław space so that is oscillates between dream and reality, the artist transfers metaphysics to creative activity, celebrating the moment of creating art. The author gives in to the instinctive creative process, engaging in dialogue with the specific, concrete space of the gallery. In the context of the character of Studio BWA Wrocław, a place of artistic residencies, work and meetings of creative personalities, Olszowy’s exhibition concept takes on an added significance.

The exhibition is therefore of processual nature. The works you will see – objects, videos, site-specific installations – will be emerging and evolving also within the gallery space itself. The artist’s quest, a process of gradual addition of particular ingredients, leads to the emergence of the eponymous Meringue Soup, filled with emotions and spiritual aura.

Dominika Olszowy, 'Meringue Soup', exhibition view at Studio BWA Wrocław
Dominika Olszowy, 'Meringue Soup', exhibition view at Studio BWA Wrocław
Dominika Olszowy, 'Meringue Soup', exhibition view at Studio BWA Wrocław
Dominika Olszowy, 'Dull as ditchwater', 2021, exhibition view at Studio BWA Wrocław
Dominika Olszowy, 'Meringue Soup', exhibition view at Studio BWA Wrocław
Dominika Olszowy, 'Meringue Soup', exhibition view at Studio BWA Wrocław
Dominika Olszowy, 'Meringue Soup', exhibition view at Studio BWA Wrocław
Dominika Olszowy, 'Meringue Soup', exhibition view at Studio BWA Wrocław
Dominika Olszowy, 'Meringue Soup', exhibition view at Studio BWA Wrocław
Dominika Olszowy, 'Meringue Soup', exhibition view at Studio BWA Wrocław
Dominika Olszowy, 'Ash dieback', 2019, exhibition view at Studio BWA Wrocław
Dominika Olszowy, 'Leucoma', 2021, exhibition view at Studio BWA Wrocław
Dominika Olszowy, 'Sand fountain', 2021, exhibition view at Studio BWA Wrocław
Dominika Olszowy, 'Rag kiss', 2021, exhibition view at Studio BWA Wrocław
Dominika Olszowy, 'Numb milk', 2021, exhibition view at Studio BWA Wrocław
Dominika Olszowy, 'Rock bottom cookie', 2021, exhibition view at Studio BWA Wrocław
Dominika Olszowy, 'Good morning', 2017, exhibition view at Studio BWA Wrocław

 

[PL]

Kociołek sensu, mieszam w nim nerwowo moją przedłużoną rączką. Przedłużenie mnie zostawia przyprawy w garze, odczepiają się od wydłużonych palców i zostawiają odpowiednią ilość tego, czym chcę nakarmić. Wszystko idzie na oko. Trwa czas. Czasem trzeba zamieszać, by nie przywarło do dna. Okruchy wmurowane w blat stołu drą ścierkę.

To moje notatki z gara. 

Wystawa Dominiki Olszowy zrodziła się z potrzeby pogłębienia procesu twórczego i zwrócenia uwagi na wymóg poświęcenia mu stosownego czasu. Tytułowa „zupa nic” jest parafrazą dzieła sztuki jako rezultatu szeregu czynności manualnych i intelektualnych, wykonanych zależnie od nastroju czy zgodnie z własnym charakterem. Wystawa pozostaje w charakterystycznej dla prac Olszowy atmosferze duchowości – mówi kuratorka wystawy Marta Gendera. – Projektując wystawę, którą zaprezentujemy w galerii Studio BWA Wrocław, artystka stworzyła przestrzeń z pogranicza snu i jawy. Przenosząc tę metafizykę na działalność twórczą celebruje moment tworzenia sztuki.

Autorka poddaje się instynktownemu procesowi artystycznemu, wchodząc w dialog ze specyficznym, surowym, betonowym obszarem galerii. W kontekście charakteru Studia BWA Wrocław – będącego miejscem twórczych rezydencji, pracy i spotkań osób kreatywnych – pomysł Olszowy na wystawę nabiera dodatkowego znaczenia.

 

Imprint

ArtistDominika Olszowy
ExhibitionMeringue Soup
Place / venueStudio BWA Wrocław, Wrocław, Poland
Dates19 May – 3 July 2021
Curated byMarta Gendera
PhotosAlicja Kielan
Websitebwa.wroc.pl
Index

See also